FANDOM


Адеганови кристали

Адегановите кристали били най-често използвани от джедаите, като главен компнент за създаването на лазерен меч. Познати като "Луумови кристали", тези чувствителни камъни, можели да се открият в системата Адега и на планетата Илум.

Adegan crystal

Също така в задоволителни количества може да се намерят и на планетата Халм и в части от астероидният пояс на системата Куларин. Най-лесно откриваемите адеганови кристали били със зелен и син цвят, но повече от тях имали специални свойства, които ги правили идеални за всяко джедайско оръжие.

Адегановите кристали имали специална връзка със Силата и служили като частица за по-добра връзка между Джедая, Силата и оръжието. Кристалите също така издавали лека сигнатура, която можела да се усети от всеки джедай.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.