Банта

Бантите са били здрави и лесно за опитомяване тежкотоварни зверове, открити из цялата галактика.

Анатомия

Бантата е било едно от най-приспособимите тревопасни животни и може да бъде намерана на няколко свята. Могат да оцеляват при почти сякакви екстреми условия и да живеят без храна и вода за няколко седмици.Въпреки че бантата е разделена и на няколко подвида всички те имат сходни черти. Те били четирикраки ,били са покрити с вълниста козина и имали големи извити рога. Енда мъжка възрастна банта била между 2-3 метра висока и можела да достигне тегло до 4 000 килограма.

крава (женска банта) и бик (мъжка банта)

Пордължителността на живота им била между 80-100 години и достигали полова зрялост на 20 години. Обикновенно мъжкия е по-голям от женската банта, но и двата пола били със спираловидни рога. Женските можели да израстът само единия спираловиден рог през живота си докато мъжките израствали и двата си спираловидни рога с максимална дължина до смърта си.


Бантите използвали своя сръчен, чувствителен език като къса ръка за да си набират трева и за да имъкват храсти от земята. На езика им се намирало и дихателните и осезателните отвори. Това позволявало на бантата да разбира кое става за ядене и кое не без да прави особеи усилия. Мъжките банти изплезвали езика си на горе в знак че са готови за чифтосване.

устройство на езика на бантата

Бантите пътували на стада по 20-25 бройки, като били водени от най-старата и най-издръжлива женска. Ако стадото стане твърде голямо то се разделя и новоформираното стадо бива водено от втората по старост и издръжливост женска. Периода на бременност е бил около 30 месеца и макото се ражда към 50 килограма.

Подвидове

обикновена банта

Бантата била опитомена на повечето светове и е била използвана за да тегли тежки товари, за транспорт и даже като бойни животни. Месото и кожата на бантата са много използвани. Докато произхода на бантата е неизвестен, всеки свят на който съществува е положен като родната и планета. Бантите развъждани в плен се използвали като тежкотоварни животни, а повечето от тях са тренирани за пустинни среди. Има поне 3 подвида банти намерени на Татуин. Обикновенна банта, банта джудже и пясъчна банта. Известни със своето дружелюбие, баната джудже ( или също наричана "мини банта") е била много добра като домашен любимец.

Още един подвид, бантата от Кашииик, била адаптирана за планетата на уукитата и Килианската банта адаптирала се да живее в планинските местности на Килиа IV.

Дивата банта е също намирана и на Талисия. Те били със злобен характер и обитавали гористите райони на планетата.

Бантата на Татуин

млад тускен с бантата си

Бантата главно се използва от пясъчните хора (тускенски ездачи) като транспортно средство, но и имат особени връзки взаимно. Когато дете тускен навърши 7 годишна възраз се изврършва церемония, на която му се подарява банта на същата възраст и тя ще му бъде компанион за цял живот. През времето си заедно тускенина обучава бантата си и междувременно между тях се създава мистическа връзка. Когато бантата стане половозряла , мъжкия тускенин обяздва компаниона си и поема в пустоща за ритуали по случай възмажаването му. Когато пясъчен човек се ожени и бантите на двойката се снушават. При раждането на момче или на момиче, женската банта ражда теленце от същия пол.


Бантите на Татуин главно е изестна с тези си силни връзки между пясъчня човек и когато някой тускен умре , неговата банта се самоубива. А в случай че бантата умре от естествена смърт тя се поставя в обширни гробища , където бива погребана с почит.

Бантата в културата

  • Dim-U е религиозен орден появил се в Мос Айсли и почита бантите.
  • Във версия на Корелианската игра Френби , бантите били използвани като ездитни животни.
  • Като убида, хората са наричани "Храна за банти (Bantha Fodder)" (Bantha poodoo - на хътянски).
  • Плюшените банти са популярни играчки сред децата в галактиката.
  • Населението на Татуин използва бантата за храна. От нея се правят пържоли, бургери, бутчета и пастърма. С млякото на женската банта се прави масло. Даже кръвта на бантата се изпозлва за специална газирана напитка.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.