FANDOM


Dexter Jettster (Besalisk) FF44
Бесалиск
Тип

Интелигентни

Клас

Птицеподобни

Родна планета

Оджом

Език
Средна височина

1.8 м

Особености
  • Четири ръце (при мъжете)
  • До осем ръце (при жените)
Средна продължителност на живот
  • Дете: 1 – 8 г
  • Младеж: 9 – 12 г
  • Възрастен: 13 – 48 г
  • Средна възраст: 49 – 60 г
  • Стар: 61 – 74 г
  • Достопочтен: Над 74 г
Известни индивиди

Бесалиските са раса многоръки хуманоиди от студената океанска планета Оджом. Те еволюират от големи нелетящи птици, въпреки че често са бъркани за влечугоподобна раса. Известен представител на бесалиските е Декстър Джетстър, който помага на Оби-Уан Кеноби да открие планетата Камино малко преди началото на Войните на клонираните.

Връзки

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.