Битката за Явин, позната още и като Битката срещу "Звездата на смъртта", е важна битка от времето на Бунта срещу Империята, в която е унищожена първата "Звезда на смъртта". Тази битка е една от първите стъпки към възстановяването на Старата република.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.