FANDOM


Предходни събития

Стогодишния мрак

Последвали събития

Кланетата Ганк

{{{name}}}
Начало

5000 ПБЯ

Край

5000 ПБЯ

Място

Корусант, корос мажор, Кирек, мач голууд, коррибан

Последствия
  • Република/джедай победа
  • Милиарди жертви в Галактическа скала[1]
  • Падението на Щсит империя
  • Самоизгнание на Нага Садоу до Явин 4
Основни сражения
  • Битка при Корусант
  • Битка при Корос мажор
  • Битка при Кирек
  • Битка при Примус Голюуд
  • Първа битка при Коррибан
  • Втора битка при Коррибан
Воюващи страни

Ситската империя


Великата хиперпространствена война е война, воювал между Галактическата република и ситите в 5000 ПБЯ.

Конфликтът обхваща цялата Галактическа република, въпреки че основните сили съсредоточават вниманието си върху три републикански свята, а по-късно води войната до отдалечена звездна система, а по- къснои до Корибан.

След като преодолява първоначалния шок на ситите, републиката се прегрупира и унищожава Ситската империя.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.