FANDOM


InfinitiesLogo

Вечността е термин, отнасящ се към елементи от разширената вселена, които не спадат към канона на „Междузвездни войни“. Това са най-често пародии или истории с алтернативен развой на събитията.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.