Vornskr.jpg

Хищник от планетата Миркр, който открива плячката си посредством Силата. Ворнскърите имат едро вълкоподобно тяло, завършващо с голяма плющяща опашка. Ловуват на глутници от по 5-6 хищника, като избягват “мъртвите зони”, създавани от йосаламирите. Има предполажения, че по време на лов те могат да си предават едни на други телепатични сигнали. Сило-усещащите създания привличат като с магнит ворнскърите.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.