FANDOM


Производство: Пясъчните хора

Вид: за ръкопашен бой


„Всеки, който има две ръце, може да държи гадерффай” - тускенска пословица

Tusken02

Гадерффай, наричано и копието гаффи

Гадерффай или копието гаффи е традиционно тускенско оръжие за ръкопашен бой. То е много ефективно в близък бой. Кажи-речи всеки тускен е вещ в използването му и повечето го избират за свое основно оръжие. То е по вид двуостра тояга, дълга около 1,20 м. От едната страна прилича на наръбен боздуган, всеки от чийто четири (или повече) ръбове е наострен като острие на брадва. От другата страна обикновено копието гаффи е извито в L-форма с голяма и тежка предна част, заострена е като кука или второ копие (често покрито с отрова от пясъчен прилеп), което може да нанесе максимална болка на врага. Двата края на оръжието дават на използващия го по-обширен избор от атаки. С подобното на брадва острие може да се разсича и нарязва, с копието може да се промушва, с тоягата може да се бие и троши, а куката може да разпори врага. Копието гаффи може да бъде използвано и за по-ежедневни цели като ловуването и дори копаенето.

Въпреки че гадерффай може да бъде изработено от всякакви материали, които бъдат намерени, по-желаните такива са желязото и стоманата. Най-добрите копия гаффи, често виждани в ръцете на воините ветерани или във вожда на племето като символ на ранга, имат покритие от рядката дурастомана`, намерена в изоставени космически кораби или други превозни средства, зарязани на повърхността на Татуин. Такива оръжия имат висока стойност и са много дълготрайни. Пясъчните хора ценят високо своите гадерффай и не се разделят с тях охотно. Затова, когато се изпратят ловци на глави, за да елиминират вражески ездачи, им се заповядва да се върнат с копията гаффи като доказателство, че са успели да ги убият.


`дурастомана – много стабилна метална сплав, издръжлива на унищожителна горещина, мразовит студ и огромен физически натиск, дори да е много тънка. Заради тези си качества дурастоманата се използва за кажи-речи всичко, от гърнета за претопяване на метали до обвивки на космически кораби. Въпреки това, може да се окислява. Бронята на Дарт Вейдър е направена от дурастомана.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.