FANDOM


"Насекоми от отровна планета. Не се хвалят с умeнrята и делата си и е трудно да ги изненадаш. Имат инстинктите на плячка, а са хищници - странно е."

- Восск, бивш ловец на глави на Нар Шадаа, към Митра Сурик.

Гандците, или просто Ганд, са хуманоидна интелигентна раса, която учените считат за родствена на насекомите. Гандците произлизат от планета със същото име във Външния пръстен, която има атмосфера, богата на амоняк. Съществуват няколко разновидности на тази раса, класифицирани в зависимост от структурата на главата и окраската на икзоскелета, но обикновено се групират само в два подвида: тези, които имат бели дробове, и тези, които нямат. Първите са идеално приспособени към специфичната атмосфера на родната си планета, но както и Кел Дор имат нужда от специфични апарати за дишане ако решат да я напуснат и да посетят светове с кислородна атмосфера. Вторите нямат подобни проблеми и спокойно могат да пътуват без каквото и да е дихателно оборудване. Общи за всички Гандци са екзоскелетът и регенеративните способности.

Гандците са смятани от останалите жители на галактиката за много скромни като раса, което може да се обясни от специфичната им култура. Според техните разбирания, самоличността на индивида трябва да се заслужи. Съответно, повечето Гандци са склонни към самоподценяване, голяма вежливост и говорят за себе си в трето лице. Местоименията от първо лице се използват само от най-прочутите Гандци, тай като употребата им предполага, че говорещият е известен на всички наоколо. Въпреки това, дори и успешните, уважавани Гандци обикновено отговарят скромно на похвали, омаловажавайки постиженията си.

В културата на Гандците се заражда и най-интересната им професия - Търсачеството. Подобни на шамани ловци на глави, Търсачите преследват плячката си по знаци, получени чрез религиозни ритуали в чест на на амонячните мъгли, покриващи родната им планета. Въпреки че методите им понякога се приемат като магически, точността на Търсачите е донякъде плашеща за външния наблюдател. От тази прослойка е и ловецът на глави Зъкъс. Урил Криг, пилот от съпротивата, е друг известен Гандец.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.