FANDOM


Дантуин

Дантуин е планета в сектора Райобалло, намиращ се във външния пръстен на галактиката. Първоначално планетата е била в границите на Галактическата република, но по-късно става една от външните граници на Галактическата Империя.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.