FANDOM


«Що за безсмислица е това?! Включват ме в Съвета без да ме направят Майстор? Това никога не е правено в историята на джедаите! Това е оскърбление!» - Анакин Скайуокър

Докато джедаите се обучават в пътищата на Джедайския кодекс и на Силата, всеки от тях напредва през пет основни степени в йерархията.


Джедай ученик

Younglings2

Ученици в Храма на джедаите

Усещащо Силата дете. Често бъдещите джедаи биват откривани чрез кръвна проба – търсят се мидихлорини в нея. На много ранна възраст, децата биват взети от семействата си и предадени в Храма на джедаите за обучение. Учениците се учат на групи, наричани кланове.

За да достигне статус на падауан, посветеният трябва да бъде избран от рицар или майстор и да бъде взет за негов единствен ученик. Ако ученикът не бъде избран за падауан до тринайсетгодишна възраст, на него му бива намирана друга, второстепенна роля в Джедайския обслужващ корпус или пък може да избере да напусне Ордена. В зависимост от талантите му, той може да отиде в Земеделския корпус, в Медицинския корпус или в Изследователския корпус. По време на Великата джедайска чистка повечето ученици и падауани биват избити от Анакин Скайуокър, току-що получил титлата си Дарт Вейдър. Останалите били спасени от майстор К`крухк. В Новия джедайски орден, откакто спряло да има възрастово ограничение, терминът бил променен на „джедай посветен”.

Джедай падуан

Obi2

Малкия Оби-Уан

Ученик, започнал сериозно обучение под ръководството на рицар джедай или майстор джедай. Падауаните от раси с коса си правят дълга плитка зад дясното ухо. Малцина джедаи достигат рицарство, без да преминат определените за необходими изпитания. Най-известните такива случаи са Оби-Уан Кеноби и Върджър. Понякога се прави изключение и за късно взимане на падауан – най-известният случай е Анакин Скайуокър.

Подготвеният падауан може да стане напълно обучен джедай веднага щом премине напълно изпитанията. Известните, но не ограничени, изпитания са: Изпитанието на плътта, Изпитанието на смелостта, Изпитанието на уменията и Изпитанието на духа (познато още като „поглеждането в огредалото” и „изпитание на себе си”). Изпитанието на плътта изисква от джедая да превъзмогне огромна физическа болка, лишение или загуба. Може също да е изпитание на джедайското умение за откъсване от физическо удоволствие и хора. За да премине през Изпитанието на смелостта, на падауана може да се наложи да се бие храбро в битка, да прислючи мисия с малък шанс за оцеляване или да победи превъзхождащ го враг. Изпитанието на уменията пък обикновено съдържа дуел с лазерни мечове или демонстриране на специални умения в прилагането на Силата. Падауанът трябва да докаже, че е достатъчно обучен за воин, показвайки практическо знание за Силата и основното изкуство в дуел. За да премине през Изпитанието на духа, падауанът трябва да погледне дълбоко в себе си и да види какво представлява в действителност. Много пъти, падауаните не харесват това, което виждат и това може да е много драматично преживяване. Това е изпитанието, в което те се сблъскват с Тъмната страна на Силата и се смята, че са получили повече от него тези, които са били на ръба на изкушението, отколкото тези, които и за миг не са се изкушили, защото вторите, макар и идеални, си остават фундаментално неразбиращи Тъмната страна. Друго важно изпитание е конструирането на собствен лазерен меч, медитирайки със Силата. Когато падауанът получи рицарско звание, той реже плитката си (ако има такава) по време на рицарска церемония.

Рицар джедай

«Винаги ще поглеждаш назад към този ден като ден на велика радост, но също и на велика тъга. Това ще ти напомня, че в живота двете често са силно свързани.» - Валантайн Фарфала

Церемонията на Рицарството обикновено се провежда от Майсторите джедаи, по време на Старата република председателствани от Йода. Единайсет други майстори стоят с него – обикновено, но невинаги, останалите членове на Джедайския съвет. Учителят на падауана също присъства, но обикновено не взима участие в церемонията. Падауанът, обикновено прекарал предишните ден и нощ, медитирайки в стаята под Залата на рицарството, влиза след знака на учителя си и застава в центъра на затъмнената зала. Членовете на Джедайския съвет включват лазерните си мечове. Главният майстор повежда церемонията със следните думи: «Ние всички сме джедаи. Силата говори чрез нас. Чрез действията ни Силата обявява себе си и какво е реално. Днес ние сме тук да потвърдим, че Силата е обявила» После той се съсредоточава върху бъдещия рицар и казва: «Ела напред, падауан [името му], по силата на Съвета, по волята на Силата, аз те посвещавам в звание [реже плитката] рицар джедай на Републиката.» После друг майстор джедай, обикновено член на Съвета, изрича следното: «Вземи лазерния си меч, рицар джедай [името на новия рицар]. И нека силата бъде с теб!»

Obiyoda bg
Не всички джедаи стават рицари чрез такава церемония. На малцина джедаи (Включително Оби-Уан Кеноби и Върджър) просто се казва, че са преминали изпитанията си. Дали това се смята за специална чест или не, не се знае. Също е възможно да бъде дадено звание на повече от един джедай на една и съща церемония. На подобна церемония като описаната по-горе, Айла Секура получава своето звание.

Майстор джедай

Рицар джедай, който е показал голямо познание на Силата, обучавал е падауани и ги е подготвил успешно до нивото на рицари джедаи. Тази титла може да бъде достигната и чрез забележителни подвизи. Самообявявянещо на някой за майстор джедай е рядко и зле посрещано от Джедайския съвет (например Хорас К`Баот и неговият неизвестен клонинг).

JediTiin

Сейси Тин

Рицарят джедай Сейси Тин никога не е взимал падауан и въпреки това бива направен майстор джедай и по-късно става член на Джедайския съвет. Друг пример за назначение на майстор без да е имал падауани е Ки-Ади-Мунди. Той официално получава ранга майстор джедай и става член на Джедайския съвет, въпреки че смята себе си за обикновен рицар, докато не обучава свой падаууан. Също така, Оби-Уан Кеноби бива повишен до майстор заради репутацията си на талантлив воин и заради легендарните му дипломатически способности и също става член на Съвета, заменяйки Депа Билаба малко преди края на Войните на клонингите.

Съветник (или Член на Съвета) Малцина джедаи биват поканени да служат в Джедайския съвет, ръководното тяло на Ордена. Съветът е съставен от изключително мъдри и опитни майстори джедаи. Единственият рицар джедай, получил място в Съвета, Анакин Скайуокър, е назначен от Върховния канцлер Палпатин, въпреки че е нямал звание майстор джедай. Но Ки-Ади-Мунди служел като съветник още преди да премине през процеса на превръщане в майстор, още преди Анакин. Съветът е съставен от дванайсет майстора, пет от които са пожизнени (двама от които – „старши”), четири са за дълъг период, а трима – за кратък).

Велик майстор

«Тайна да ти кажа ли? Велик майстор на Джедайския орден съм аз. Тази работа спечелил съм на томбола, мислиш? „Как го знаете, какво знаете, майстор Йода?” Майстор Йода знае тези неща. Това работата му е» - Йода

Йода е последният и единствен известен Велик майстор на Стария джедайски орден, въпреки че би трябвало да е имало друг, докато той е бил рицар и може би през част от времето му като майстор. Люк Скайуокър пък приема титлата след като създава Новия джедайски орден.

Swlukedegobah2

Йода и Люк

И двамата велики майстори са най-видни представители на епохата си, със смели подвизи и другояче. И двамата са обучавани от най-мъдрите учители на своето време. И двамата са доказали необикновеното си умение с лазерните мечове, всеки използвал ги в главните галактически конфликти. И за двамата се знае, че са имали изумителен потенциал и са били изкусни в използването на Силата. Майстор Йода, широко признат като най-могъщия джедай в Ордена, бил смятан и за най-добрия дуелист в историята му. Той обучавал учениците повече от осемстотин години, по което време всеки ученик в Ордена получавал някакъв вид обучение от него.

Чрез Йода били поставени основите на бъдещите поколения джедаи – Люк Скайуокър, след като бил обучен и от учителя на баща си и от майстор Йода, участвал в съборването на Галактическата империя и чрез изкуплението на баща си завърнал баланса в Силата. След това, Скайуокър създал Новия джедайски орден.


Всеки рицар или майстор джедай може да има само един ученик по едно и също време и падауанът трябва да достигне рицарско звание, преди учителят му да си избере нов ученик. Няколко хиляди години преди Руусанската реформация обаче, на учителите се разрешавало да имат по няколко ученика. Доказателство за това е, че майстор Арка Джет имал трима – братята Улик и Кей Кел-Дрома и туи`лека Тот Донеета. В началото на Новия джедайски орден Люк Скайуокър трябвало да назначи по няколко ученика на един учител, защото имало само няколко джедаи в Ордена.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.