FANDOM


Wildspace1

Дивият космос, изобразен на карта.

Дивият космос е външната граница на галактическото общество, разделяща познатите части на Галактиката от Непознатите региони в западната половина на галактическия диск, както и Външния пръстен от спиралните ръкави на Галактиката. Определението на термина често се изменя през годините, обхващайки всички частично изследвани или картографирани части на Галактиката на различни етапи от галактическата история.

Връзки

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.