FANDOM


Era-leg

Ерата на наследството е периодът между 40 СБЯ и 138 СБЯ. През тази ера се случват важни събития като обръщането на Джейсън Соло към тъмната страна на Силата и превръщането му в Дарт Кайдъс, както и Втората галактическа гражданска война. От този период има и множество неизяснени събития като падението и завръщането на Новия джедайски орден и участта на герои като Люк Скайуокър, Лея Органа-Соло, Хан Соло, Бен Скайуокър и други.

Ерата на наследството

40 СБЯ

41 СБЯ

42 СБЯ

130137 СБЯ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.