FANDOM


Era-new

Ерата на Новата република е периодът между 5 ПБЯ (година след битката при Ендор) и 25 СБЯ (началото на южанвонгската война).

Ера: Новата република

5 ПБЯ

6 ПБЯ

6,5 ПБЯ

7 ПБЯ

7,5 ПБЯ

8 ПБЯ

9 ПБЯ

10 ПБЯ

11 ПБЯ


12 ПБЯ

13 ПБЯ

14 ПБЯ

16 ПБЯ

17 ПБЯ

18 ПБЯ

19 ПБЯ

20 ПБЯ

21 ПБЯ

22 ПБЯ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.