FANDOM


Era-old

Ерата на Старата република е периодът между 25053 ПБЯ (основаването на Републиката) и 1000 ПБЯ (седмата битка за Русан и краят на Новите ситски войни).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.