FANDOM


Втората звезда на смъртта се намира близо до луната Ендор и понеже тя още се строи има не завършен вид и бива лесна (сравнително) за унищожаване. Вътре в звездата (втората) освен многобройните инженери, работници и войници, този път там се намират и ситският лорд Дарт Вейдър (DarthVader), и самият император Палпатин (Palpatine). След като отрядът на бунтовниците, заедно с Хан Соло (Han Solo), я унищожават, освен че това е голям удър за Империята но също загиват и импероторът и Дарт Вейдър. Люк успява да се узмъкне преди взрива и той заедно с всички бунтовници отиват да празнуват. След този удър за Империята тя постепенно отслабва и сключва мир с бунтовниците. Тя още не е изчезнала но е слаба и малка.

DeathStar2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.