Холопедия
Advertisement
Може би съм единственият човек, който те познава истински.
―Ки'ра към Хан Соло