Карта на Колониалния регион.

Колониалният регион, известен още като Колониите, е регион в Галактиката, намиращ се между Централния регион и Вътрешния пръстен. Предвид близостта си до икономическия и политическия център в Централния регион, Колониалният регион е богат, състоящ се от светове с процъфтяващи икономики и търговски центрове.

Връзки

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.