Холопедия
Advertisement

Ловци на Глави (Bounty Hunters)


"Ловци на глави. Не ни е притрябвала таза сган!"

   Адмирал Фирмус Пиетт (Admiral Firmus Piett)


Ловците на глави са платени наемници, преследващи, хващащи и убиващи всеки, за чиято глава има обявена цена. Един добър ловец на глави е добре въоръжен и много опасен. Има обаче и некомпетентни биологични видове из Галактиката, които нямат талант и стават ловци на глави просто, за да забогатеят бързо или пък, за да търсят приключения. По принцип ловците на глави работят сами, някои обаче понякога си сътрудничат. Сдружаванията на ловци на глави могат да бъдат нещо доста опасно, въпреки че така те имат по-голям шанс за успех и оцеляване. Има обаче доста чести случаи на конкуренция и съперничество между ловци на глави и контрабандисти. Типичен случай са Боба Фет (Boba Fett) и Хан Соло (Han Solo).


Организация

Гилдии

Има няколко гилдии свързани с ловци на глави, най-голямата от които е Гилдията на Ловците на глави (The Bounty Hunters Guild). Тя много често била атакувана и плячкосвана, главно поради спорове и различия между представителите й. Такива войни между членовете на Гилдията най-често се наблюдават по време на Войните на Ловците на Глави (Bounty Hunter Wars). Има и други подобни организации със същите намерения. А именно: Династията на Бенелекс (House of Benelex), Юмрукът на Кулок (Qulok's Fist), Генохарадианите (The Genoharadan) и The Exchange (ако го преведа на български, ще прозвучи много смешно).


Кодекс Имало кодекс сред ловците на глави, чиято цел била да постави основи на феър плей между наемните убийци. Целта на кодекса била да държи ловците на глави в подчинение, обаче много рядко бил спазван. Въпреки това, никога не бил прилаган със сила.

Джанго Фетт (Jango Fett) си измислил собствен кодекс и смятал, че само чрез него можеш да бъдеш успешен ловец на глави. Мотото на Джанго било "Не се доверявай на никого". А, ето го и самият кодекс:


Един ловец на глави винаги трябва да бъде готов да отиде навсякъде и да се изправи срещу всяка опасност. Никакви приятели, никакви врагове. Само съюзници и противници. Винаги бъди учтив с клиентите си. Ловецът на глави никога не се оплаква. Ловецът на глави не се привързва към нищо и никого. Животът се храни за сметка на смъртта. Пази се от неща, които вървят много добре. Спазвай рутината. Страничните пътища водят към капани. Никога не привличай внимание към себе си. Винаги бъди учтив. Особено към враговете си. Този, който наема ръката ми, наема цялата ми същност. Направиш ли това, от което се страхуваш най-много, ще откриеш куража, който търсиш. Въображението са най-доброто оръжие на воина. Никога не казвай цялата истина по време на сделка. Услугата е вложение. Парите са сила.


Разрешения В някои случаи ловците на глави е трябвало да взимат със себе си В23-1-14 разрешение, зада могат да съберат колкото е възможно повече пари.


                   Отношение към ловците на глави

Почти всички жители на Галактиката се страхували от ловците на глави. Това е главно заради факта, че повечето пъти методът на работа на ловците на глави бил много опасен. Някои известни ловци на глави имали репутация на Ситски Лордове (Sith Lords). Имена като Кало Норд (Calo Nord) и Джанго Фетт станали световно известни, но въпреки това никой не могъл да надмине подлостите на Боба Фетт (Boba Fett). Обаче имало и противоположности на тези легенди. Съществували и ловци на глави, които избивали престъпници. Тези биологични индивиди били мразени и смятани за полицейски марионетки. На Харуун Кан (Haruun Kan - родната планета на Мейс Уинду), много Балауаиски (Balawai) деца почитали ловците на глави като богове. По принцип ловците на глави оставали неутрални по време на междугалактически конфликти. Правели услуги ту на едната, ту на другата страна, но никога не вземали окончателно едната от двете страни. Например: преднамерените ловци на глави Кало Норд и Джанго Фетт, работели за ситите (The Sith) по времето на Джедайската Гражданска Война (Jedi Civil War) и по времето на Клонираните Войни (Clone Wars). Боба Фетт често работил за Империята (The Empire) и даже имал професионална връзка и уважението на Дарт Вейдър (Darth Vader). Бунтовническият Алианс (The Rebel Alliance) рядко си имал работа с ловци на глави, защото не само нямал достатъчно финанси, а и защото намирал методите им за крайно неприемливи. Доста често, обаче ловците на глави били наемани по отделно - главно от престъпници. The Exchange, Черно Слънце (Black Sun), Съюзът на Занн (Zann Consortium), Джаба Хътянинът (Jabba the Hutt) често се възползвали от услугите им. Намирали ловците на глави за доста ефективни и работоспособни.

             Ловците на глави в историята

Старорепубликанска епоха (Old Republic era) • Daasrad, Vorn • Durge • Guldar, Ithorak • Hanharr • HK-47 • HK-50 droids • Hulas • Khan, J'ane • Mira • Moomo Brothers • Moomo, Del • Moomo, Dob • Nord, Calo • Prolik, Rulan • Selven • Twin Suns • Vek, Senni • Vossk • Zhug, Azanti • Zhug Brothers • Zhug, Dezanti

Възход на Империята (Rise of the Empire era) • Beedo, Aldar • Bossk • Bringe • Cradossk • D'harhan • Dengar • Durge • Farnmir, Kalyn • Fett, Boba • Fett, Jango • Gorm • Greedo, the Elder • IG-72 • IG-88 • Lang, Jym • Lihnn, Mahwi • Montross • Nobis, Ona • Prax, Cydon • Shee, Cian • Shrike, Garris • Shrike, Larrad • Sing, Aurra • Sleg, Rum • Tartuta • Tel, Rango • Valance, Beilert • Severian • Vel, Sintas • Wesell, Zam Бунтовническа епоха (Rebellion era)


A Rodian bounty hunter. • 4-LOM • Ak-rev • Beedo • Borin, Danz • Bossk • Boushh • Chenlambec • Cradossk • Crutag • Dafi • Dengar • D'harhan • En-Vahdi, Vallikor • Fett, Boba • Ganji • Goa, Spurch • Gorm • Greedo, the Younger • I'att, Tinian • IG-72 • IG-88 • Jerriko, Dannik • Kast, Jodo • Malar, Bane • Maliss, Ket • Menndo • Nataz, Dyyz • Neesh • Puhr, Djas • Ree-Yees • Sallowe, Sardu • Sing, Aurra • Skorr • Slzzk • Snoova • Staable, Sammie • Takeel • Thuku • Trevagg, Feltipern • Valance, Beilert • Vel, Ailyn • Yang, Kar • Zardra • Zuckuss • Zutton Епоха на Новата Република (New Republic era)

• Bocck, Boddu • Bossk • Fett, Boba • Goa, Spurch • Gorm • Kast, Jodo • Kil, Kenix • Nataz, Dyyz • Unknown Twi'lek • Unnamed Aqualish bounty hunter • Vel, Ailyn • Zekk Епоха на Новия Джедайски Орден (New Jedi Order era)

• Bossk • Fett, Boba • Gev, Mirta • I'att, Tinian Заветна епоха (Legacy era)

• Fel, Jagged • Fett, Boba • Skywalker, Cade • Syn, Jariah • Sing, Aurra


Информацията е взета от http://starwars.wikia.com/wiki/Bounty_hunters И преведена от мен - Lino Walker.

Advertisement