Холопедия
Advertisement

Непознатите региони, известни още като Непознатия космос, Непознатия сектор и Непознатите територии, е общ термин, с който се назовават всички региони на Галактиката, които не са официално картографирани. Различава се от Дивия космос по това, че Дивият космос е картографиран в минимална

A unknow regions.png

степен, но не е напълно изследван.

Непознатите региони са широко дефинирани като места, които не са свързани с надеждните или добре познати хиперпространствени пътища, не принадлежат към широкото и добре познато галактическо общество, не гледат на Корусант като на абсолютния център на цивилизацията и не са под хегемонията на Галактическата република в периода преди Галактическата гражданска война. Оттатък границите на Непознатите региони се намира хиперпространственото смущение отвъд ръба на галактиката.

Връзки

Advertisement