Холопедия
Advertisement

Ногри са примитивни хуманоиди от планетата Хоногр. Имат стоманеносива или синя кожа и са невероятни убийци заради уменията си в промъкването и ръкопашния бой. Въпреки малкия си размер, те са истински машини за убиване, с нокти, зъби и сетива така остри, че могат да надушат кръвното родство на индивиди от други раси. Много приличат на Уукитата по това, че ценят честта над всичко. Обществото им е базирано на кланове и се върти около дукха, или обществена сграда, намираща се в центъра на всяко село.

Advertisement