FANDOM


Това е обща кратка история на Галактиката, представяща по-важните събития в Галактиката. Всички дати са според Галактическия стандартен календар.

Преди битката при Явин (ПБЯ)

Около 13 500 000 000 ПБЯ

Големият Взрив. От Великата Празнота се ражда вселената, нейните галактики, звездни системи и слънца. Всичко, което съществува и някога ще съществува е създадено от първоначалната плазма в началото на времето. Повече от милиони години, планетите се формирали и живота се зародил като постоянно развитие на все по-усложняващи се организми. Втъкана и преплетена с всичко това - от най-малката молекула до най-голямата звезда - била Силата.

В симбиоза и намиращи се във всички клетки на всичко живо са Мидихлорините, микроскопична форма на живот, която е преплетена със Силата. Тези миниатюрни живи същества общуват със Силата и разкриват нейната воля. Силата е неделима част от природата - като енергията или материята - но тя тепърва трябва да бъде премерена и анализирана. Силата не може да бъде разбрана по същия начин като физическите качества на вселената. Законите на физиката са наблюдаеми; технологията е предсказуема и с охота - контролирана. Силата е нито контролирана, нито контролираща - тя е част от самия Живот; да се попита дали тя контролира или може да бъде контролирана е като да се попита дали човек контролира съставящите го клетки, или те контролират него. Не се знае дали Силата винаги е съществувала, дали е дошла когато животът е еволюирал в разум, или когато той е обуздал еволюцията със разум. За Джедая това няма значение. Достатъчно е да се знае, че Силата съществува. Че Силата е.

Около 5 000 000 000 ПБЯ

Галактиката на "Междузвездни Войни" е оформена от гравитационен колапс от голям облак от прах и газове. Има приблизително 400,000,000,000 звезди в галактиката. Това е около 400 милиарда. Около половината от тях има планети, които могат да поддържат някаква форма на живот. 10% от тези развиват собствена форма на живот и една от хиляда развиват усещащ живот (около 20 милиона форми на усещащ живот). Дължината на галактиката напряко е 120,00 светлинни години.

Първата звезда в системата Куларин, наречена Морасил, се оформя. Древното слънце е може би толкова старо колкото самата галактика, и то ще се свие през дългия си живот. Само, то произвежда студена, мъглява светлина, която не може да достигне астероидния пояс. Неговия партньор, Термадус, е звезда клас Бяло Джудже. Много по-млада от Морасил, тя препуска през звездния си живот. Сега тя тегли газове от короната на Морасил, създавайки газообразна мараня между двете звезди. Заедно, те дават излъчване еквивалентно на самотна ярка звезда, създавайки гравитационна хиперкосмическа сянка, много по-голяма от реалната космическа площ заемана от техните орбити.

Около 3 000 000 000 ПБЯ

Шару, древната раса обитаваща системата Рафа, започва да еволюира. Те са технологически напреднала раса, което е видно от прекрасните им сгради и монументи построени из системата. Учени биха описали Шару като "свръххуманоиди". Техни потомци са Тока.

Около 2 000 000 000 ПБЯ

Една от теориите за създаването на системата Осеон посочва този период от време, за преминаването на пътуваща звезда прекалено близко до системата, и нейния гравитационен кладенец смущава процеса на формиране на планетата, който причинява Осеоновия астероиден пояс.

Около 10 000 000 ПБЯ

През тази епоха, Татуин е тучен, покрит с вода свят. По незнайни причини водата изсъхва и цялата планета става една суха пустиня.

Вулканичната дейност на планетата Еселес най-накрая започва да спира.

Около 7 500 000 ПБЯ

Започва да се формира системата Явин.

Около 4 000 000 ПБЯ

Долината на Огромните Стриди, намиращият се на планетата Мон Калмари дом на Гигантските Стриди, започва да се оформя. Има слухове, че това е базата на Каламарианските Банки за Знание.

Около 3 000 000 ПБЯ

Астероиден сблъсък с планетата Винсот избива огромните бозайници на планетата. Малките видове оцеляват и най-вероятно еволюират в расата Чевин.

Около 2 006 200 ПБЯ

Като почти всички други животни на планетата Колумус, Колумите еволюират за да започнат да използват калния си свят. Тяхните прадеди са били тревоядни гущери, които с помощта на своя доста лек търбух, изпълзяват през мочурището на четирите си ципести крака. Скоро гущерите развиват способност да стоят на своите задни крака за да късат плодове и листа от дърветата.

Около 2 004 200 ПБЯ

Колумите се научават да снасят яйца по дърветата за да се защитават от хищници. Следвайки това развитие, Колуми започват да живеят почти изцяло на дърветата, развивайки ръце на мястото на животинските нокти и развивайки подвижна опашка на мястото на тежката опашата добавка, която те влачели наоколо като четиризнаци.

Около 2 002 200 ПБЯ

Расата Колъми се научават да използува инструменти, и започва бърза серия на еволюционни развития - губейки техните опашки и придобивайки двунога стойка - това води към истинско усещане.

Около 2 002 000 ПБЯ

Расата Колъми се научават да копаят метали и друга суровина от здравата земя, и те тръгват да строят градове, които издигат високо над дървото и калта, поддържайки ги на големи пилони. През следващите няколко хиляди години, Колъмянската технология напредва бързо, както и тяхната еволюция.

Около 2 000 000 ПБЯ

"Каньона на Просяка" е оформен на Татуин, в резултат от три присъединявания на реки в долина.

Колъмянцие са между първите звездни пътуващи раси в галактиката. Разочаровани да намерят варварски расе на други светове (дали дори това), Колъмянците скоро се отказват да странстват из космоса и се връщат на Коломус да развият своята собствена раса. Те прекарват следващите няколко хиляди години посвещавайки ги на медитиция, наука, и подобрението на техните умове.

Главорезите се борят преди всичко за оцеляването на планетата на Кашийк; видът който би могъл да се изкачи по високо, както например, прародителите на Уукитата, направиха. Творенията, които останаха развиха или смъртоносна защита, или изчезнаха. Оцелялите сега процъфтяват във високите вроширски гори, и специфичните растения и животни запълват всяка възможна ниша във вертикалната околна среда. Милиони години на конкурентоспособна еволюция създадоха така наречените "наслоени смъртоносни капани" сред Кашийкските вроширски територии.

Расата на Сулустанците започва своето развиетие на планетата Сулуст в мрежа на тъмнина, лабиринтоподобен зайчарник, който изпълва вида с вярно чувство на посока. Веднъж сулустанец да е минал по път, пътят никога не се забравя. Това вродено умение би могло дори да се развие в хиперкосмоса, правещо сулустанците, много добри звездни навигатори и изследователи в бъдещите поколения.

Патиците започнали да колонизират безбройните светове на галактиката.

Подземната река Зонама Сикоут започва да донася семена в заводската долина.

Около 1 500 000 ПБЯ

Уупикът (или великият уупик, както също е известен), нелетяща птица, която е кръстоска между птичото и влечугоподобното население на планетата Парамейтън, процъфтяват през тази ера на галактична история. През съвременните времена, уупик е считан за изчезнал, въпреки това, малки на птици са откривани в горите на южния континент Гъркси (Grxy).

Около 1 000 000 ПБЯ

Хътяните се развиват на Варл, пуста планета, обикаляща около бялото джудже Ардос. Според Хътянските легенди, и те и планетата Варл са единствените оцелели свидетели на голяма небесна трагедия. Варл е била някога тучен, горски свят, чийто лазурни небеса били кръстосвани от две слънца, Ардос и Евона, който били любовници и богове в Хътянската митология. Тази богове управлявали системата в мир докато Евона била съблазнена в стълкновение с мъничка черна дупка и загинала. Другите планети оплакаха нейната смърт, встъпили в противоречие силно и разбивайки се един друг в астероиди, много от който след това се сблъскали с повърхността на Варл. Ардос, в агонията над загубата на неговата другарка и разрушението на неговите деца, започна да се самоунищожава, като изхвърли неговата газообразна черупка, изсушаването на Varl доведе до евентуално свиване в бяло джудже той е днес, бог вече не достоен за Хътянското уважение. Този разказ предоставя важно вникване във възвишеният Хътянски поглед върху своя собствен вид. Евона умря; Хътяните оцеляха. Ардос увяхна; Хътяните оцеляха. Огънят, жегата и метеоритния дъжд почти унищожи тяхната собствена планета; все още, Хътяните оцеляваха. Несъмнено, това доказва тяхното величие, казват Хътяните. Несъмнено това значи, че тяхната съдба е да бъдат богове, по-силни отколкото боговете преди тях. Бъдещите Имперски астрономи сочат към невероятностите присъщи в Хътянските легенди, но едно е вярно: Варл, и само Варл, е в орбита на звездата джудже Ардос. Освен това, има много астероиди в системата. По-вероятно обяснение, предадено през годините от междузвездните пилоти и космически изследователи, е това, че Хътяните разрушили планетата си сами; въвлечени в гражданската война на порочна свирепост, такава, че само Хътите могат да я разберат. Каквото и да е била природата на катастрофата, Хътяните оцеляха, и смогнали да възстановят достатъчна мощ и технология да се преместят от безплодната пустош на Варл на райската планета Нал Хъта, голяма, сухоземна планета в Итоубската система, в центъра на област от галактиката сега известена като "Хътянски космос".

Киликс, са насекомоподобна раса, развила се на планетата Алдераан (Олдерон). Киликс имат четири ръце, всяка завършваща с три пръста-нокти, и два здрави крака, което показва, че са способни на скачат на големи разстояния. Киликс строят монолитни замъци-кошери, който биха могли да издържат хилядолетия.

Корелианската система е изкуствено създадена от неизвестна раса използваща планетен отблъсквател. Човекоподобна раса бавно се развива там през следващите няколко милиона години. Отблъсквателите са погребани под земята на всеки един от Корелианските светове, а единствения външен спомен е съществуващата космическа станция, която Корелианците по-късно дублираха е "Централна точка". Едната изпъкваща теория е тази, че оригиналните създатели на станцията "Централна точка" я създали, когато тяхната собствен звезда била започнала да се превръща в свръх-нова. Веднъж те дошли на звездата Корел, преместили планетите в орбитата за да могат да дадат на себе си ново място за живот. Всеки планетен отбъсквач би помогнал на влекачът-отбъсквач да подреди планетите в орбитите. Неизвестната раса, която създала Корелианската звездна система, също така е възможно да е отговорна за създаването купът от черни дупки около Кесел, известен като "Търбуха".

Макар, че планетата Джерайлек, би могла в бъдеще да няма интелектуален живот, воден вид просъществувал на планетата през това време, няколко на техните древни руини все още могат да се видят под повърхността на водата милионни години по-късно.

Около 999 989 ПБЯ

Според доктор Корелия Антилис, това е приблизителната точка в която ксеноархеологистите и ксеноантропологистите предполагат че множеството от известните галактически същества започват да създават детайлни исторически записи, въпреки че повечето предмети от този период, се практически неразбираеми за историците от Новата Република.

Около 999 975 ПБЯ

Планетата Сернипидал привилча като своя луна Добидо

Около 750 000 ПБЯ

Нов биологичен вид започва своята еволюция на планетата Горот, в Средния сектор. Изненадващо тази раса развива имунитет срещу смъртоносните условия около тях.

Около 500 000 ПБЯ

Расата Деварон развива способи за междузвездно пътуване

Около 499 989 ПБЯ

Според Др. Корели Антилис, това е приблизителната точка за която ксеноархеологистите и ксеноантропологистите предполагат че е създадено множеството от от историческите записи, разбираеми в ерата на Новата Република

Около 300 000 ПБЯ

Разцвета на цивилизацията Грии. Нехуманоидна раса, Грии представлват големи главоновги, с шест пипала. Те са покрити със сива кожа, която често е татуирана, особено около техните големи луковидни глави. Мозъчната кутия на Грии виси в торбоподобно образование в задната част на главата, коети прави техните и без това големи глави да изглеждат още по дълги. Те нямат усти, но вместо това под техните очи се намира редица от отвори, покрити с кожа, които служат за гласова комуникация. Предния чифт пипала служи за манипулиране на обекти, докато средния чифт се използва за тежка и груба работа. Задния чифт се използва за придвижване, и те приличат на тътрещи се планини от плът докато се движат. Грии са невероятно стари (носят се слухове че са на стотици хиляди години, и отдавна са били отминали своето време когато световете са били открити от старата република). Те имат технология която е чужда на останалата част от галактиката, и таи корените си във музиката и физиологията на Грии. Те са развили знания за квантови технологии и за многизмерно инжинерство (което се оказва истинско предизвикателство за имперските учени). Техния технологичен поглед е предубеден, и Грии не намират почти никаква полза от дроиди и компутри, смятайки ги за назначителни. Това се оказва залеза на Грии, тъй като започват все повече и повече са ползват отколкото да подобряват. С откритието на технология удължаваща живота те ускоряват своя край, докато накрая не идва време когато те вече не се грижат за собствените се изобретения. Краят на технологията на Грии идва когато нито един от расата не е способен да подържа машините, по този начин те се изолират от останалата галактика. Малко се знае за техния жизнен цикъл и обичаи, въпреки че е открита тяхната бройна система, базирана на 14, на броя смукала на всяко пипало. Те пазят Енкалава Грии ревниво, и повечето кораби минали от там, изчезват...

Около 200 000 ПБЯ

Таунгите, древна раса контролира изцяло планетата Корускант от много хилядолетия насам, до зората на Съвременните хора. Те завладели останалите народи на планетат в серия от кървави битки. Те са останали в историята като Тъмните Воини, след като вулукан избухва по време на тяхната последна битка с Зелл. Експлозията помела града на Зелл, и пепелта покрила набето за две години, покривайки цялата земя със сянка, Таунгите приели името Да Уерда Верда (Dha Werda Verda), или Воини на Сянката.

Около 199 998 ПБЯ

Небето над Корускант отново е чисто.

100 000 ПБЯ

Древната Ситска раса започва да развива своята обособена култура и цивилизация.

Едва по-късно, когато представителите й се разпиляват из галактиката, терминът

Сит започва да се асоциира повече с тяхното учение и философия, отколкото с

биологичния вид като цяло. Макар и държащи голяма власт и сила, те не били

обединени, предпочитайки да останат в племенни "кръгове" - групи от Ситове,

водени от един или повече магьосници, отговорни за безопасността и

предпазването.

Галактическият град (по-късно Републикански и Имперски), покрива цялата

територия на Корускант. Едно останало парче земя - най-високата планина на

Корускант - се запазва чисто, по-късно известно като Monument Plaza. Градът е

построен на старо бойно поле между древния Таунгс и батальоните на Зелл.

На планетата Горот се развива цивилизация, но само на феодално ниво.

Първоначално земеделско общество, Горотитите живеят в рай.

95 000 ПБЯ

Йеветанският биологичен вид добива съзнание.

30 000 ПБЯ

Голямо езеро е формирано от удар на метеор на планетата Алдреаан. Столицата на

Алдреаан, Алдера е построена на остров в средата на езерото. Много от

планетарните сановници се заселват в Алдера и известният Алдераански Университет

също също е локализиран там. Байл Органа поддържа палат в града, където студията

му гледа към езерото и е заобиколена от градини. По това време планетата

Алферидиес няма жив биологичен вид на повърхността си. Световната флора и фауна

съществува в нормалното състояние на бавно променящо се равновесие. Червената

звезда-джудже на системата - Абер - хвърля малка част от видимата светлина на

планетата вместо да излъчва инфрачервена радиация, която пази атмосферата вътре

и я прави обитаема област.

Сблъсъкът на метеора заличава расата Килик.

29 000 ПБЯ

Династията Каши Мер, цивилизация намираща се във Фелемския сектор, достига до

кулминацията си. Културата им открива начини, по които да контролира и

манипулира Дъха (или Силата). Династията е унищожена, когато звездата Каши се

превръща в супернова и изтрива цялата система от лицето на Галактиката.

28 000 ПБЯ

Изолираната планета Точката на Критон, локализирана в Пенсатарското

Подравняване, се намира далеч от всякакви големи хипермагистрали. Нейната

безводна, пуста повърхност е покрита с руини, които датират от преди формирането

на Републиката. Между странните развалини, в мистериозната Библиотека на Ксер,

се намира древно хранилище на информация, устояло на всякакви опити за

превеждане досега.

27 500 ПБЯ

Първите хора-колонизатори пристигат на Алдераан след векове пътуване и откриват

остатъците от изгубената Киликска цивилизация. Измежду ранните заселници в

колониите се намират и миньори, но повечето са пенсионирани бизнесмени или

богати сановници, търсещи красив свят, където да прекарат живота си. Най-ранните

колонизатори отказават да настелят новия си дом с железобетон - един Корускант

им бил достатъчен. Вместо това, градовете били построени в пукнатини на глетчери

под полярния лед и като наколни жилища в плитките солени морета.

27 000 ПБЯ

Изобретяването на преносимите енергийни клетки и откриването на

високоенергийните газове довежда до развитието на първите енергийни оръжия,

известни като лъчеви цеви.

26 000 ПБЯ

Древното братство Никто наречено Култът на М'дуешуу е формирано скоро след

откриването на M'дуешууската (буквално "ненадежден доведен брат") Нова. Много

Никтоанци вярват, че силната способност на Новата да въздейства на живота на

Кинтан, е достойна за възхищение, и развиват култ, формиран на базата на това че

са силни колкото Новата. Култът, който почита М'дуешуу като бог на смъртта, се

въздига като инквизиция и контролира по-голямата част от планетата в годините,

предшестващи пристигането на Хътяните в Скупчването Си'Клаата. Култът губи

голяма част от властта си след пристигането на Хътяните и завладяването на

Кинтан от тях.

Верпините колонизират астероидното поле на Рош.

Сключен е Вонторският Договор, обвързващ Клатонианската, Водранската и

Никтоанската раса като роби на Хътяните. Барада М'бег представя Клатонианците в

преговорите. Той толкова благоговее пред бъдещите поколения, че наричат синовете

му на негово име. Хътяните употребяват древно устройство, наречено Лексиконски

Конвертер в преговорите, което се изполва за превеждане на езиците електронно, в

реално време.

Заселници пристигат на планетата Алсакан с кораба "Куат Експлорър".

Група Мородини (интелигентни петнадесетметрови гущероподобни) пристигат на

планетата Варонат за да поставят начало на земеделска колония. Те трансформират

широко поле от Великата Джунгла и използват гигантски органични кораби, за да

транспортират храната обратно на родната им планета. Когато екологична

катастрофа сполита родния им свят, Мородините на Варонат са забравени.

Библиотеката на Ксер е посроена в Точката на Критон.

25 200 ПБЯ

Династията Кител Фард се издига на първата планета от Системата Атриси,

обединявайки цялата планета и елеминирайки опозицията. Следва период на мир и

просперитет.

25 180 ПБЯ

Кралица Рана Мас Трехалд е родена на планетата Дуро.

25 130 ПБЯ

Тиранът Ксим Деспотът започва царуването си като водач на лична империя.

Планетата Деллалт е влестящо бижу в неговата мощна институция. Тези, които са

били победени от Ксим, са сплашени от военната му мощ и предлагат екстравагантни

подаръци от световете си. За да запази плячката си, Ксим дава нареждане

просторна мрежа от складове и стаи за съхранение да бъдат построени на Деллат.

Съкровището на Ксим пристига на борда на Царицата на Ранруун, пазено от неговите

бойни дроиди и братство, наречено "Оцеляващите".

Расата Никто преживява четири интензивни граждански войни, които почти

разрушават планетата Кинтан.

25 100 ПБЯ

Властването на Ксим Деспота свършва по време на Третата Битка на Вонтор, където

Хътяните (водени от Коссак) го убиват и превземат престъпната му империя.

Владението на Ксим се разстила и обхваща стотици хиляди светове в района на

Тион, но военачалникът си прави грешна сметка, опитвайки се да нахлуе в

Хътянския Космос. Хътяните са построили своя собствена звездна империя и свирепо

се противопоставят на другия император, полакомен от притежанието на Скупчването

Си'Клаата. След победата над Ксим, планетата Деллалт остава в неизвестност, тъй

като зараждащата се Стара Република премества географските центрове на мощ. Ксим

Деспотът оставя зад себе си легенди за цели ограбени и опутошени планети и за

масови кланета.

25 032 ПБЯ

Канибалистки суб-хуманоиден биологичен вид наречен Ктхон започва да прехвърля(?)

недата на подземния Корускант.

25 020 ПБЯ

Има слух, че хипердрайвът е бил изобретен преди цяла вечност от раса, дошла

извън познатата ни Галактика. Когато тази раса за първи път нахлува в познатите

космически простори (без прах за пране, моля! - бел. прев.), се натъква на

Корелианската система. Там извънземните продават тайните на хипердрайва на

Корелианците, които от своя страна ги изучават десетилетия преди да успеят да

създатат първия работещ хипердрайв.

25 000 ПБЯ

След две десетлиетия изследване, жителите на Корелия създават първия работещ Хипердрайв и продават идеите си на други системи, особено на Коръсант и Олдерон, и започнало създаването на галактическото общество. Била създадена Корелианската Енжинерна Корпорация.

Изследването на галактиката започнало. Преди това старите кораби трудно излизали от собствената си исистема, но с откриването на по-бързото от светлината(?) измерение, познато като хипер-пространство започнала нова ера на открития и изследвания. Първите галактически изследователи излизат от централните планети по два стабилни хиперпространствени маршрута; "Perlemain(?) търговски път" и "Корелийския Run (бяг, успех?)". Тези два пътя близнаци очертават голям неправилен участък от космоса, наречен "отрязъкът". Въпреки че съдържа в себе си много от най-старите и добре познати планети, "отрязъкът" обхваща само част от познатата галактика. "Pearlman търговски път" минава през секторите Darpa и Bormea от Ringali Shell и свързва планетите Corulag, Chandrila, Brentaal, Esseles, Rhinnal и Ralltiir. Секторът Арканис с неговата система Пий са неразделна част от търговския път. Пътуването в хиперпространството е един относително нов и много рискован начин за пътуване из галактиката. Затова навигационните фарове помагат при пътуванията. Фаровете маркират координатите за скок в най-използваните пътища и правят пътуването в хиперпространството безопасно. Космически станции бързо се появяват около тези фарове, за да снабдяват постоянния поток от кораби и пътници по пътя им към по-важните части от галактиката.

Гилдията на миньорите - политическа организация, създадена в ранните дни на междузвездното пътуване, може би дори предшестваща създаването на Републиката. Много историци се съгласяват, че Гилдията води началото си от вътрешния кръг, но не могат да определят точно от къде.

Дуро навлиза в златния си век. Под мъдрото управление на кралица Рана Мас Трехалт(?), учените отбелязват сериозен напредък в областта на междузвездните пътешествия.

Старата Република - обхващащ цялата галактика съюз от планетарни системи - се формира в централните светове след бурните Обединителни Войни. От там се разпростира за да засели отдалечените системи. Коръсант, Корелия, Олдерон и Чандрила са сред основателите на Републиката. Като столица на Републиката, седалище на превителството и дом на могъщите рицари Джедаи, Коръсант е най-значимата планета в цялата галактика. Един от първите централни светове, създатели на на Републиката, Коръсант се специализира в развитието и производството на хипердрайвери. Това е може би най-значимото изобретение в историята на галактиката, защото чрез него корабите могат да пътуват от единия й край до другия за дни, вместо за години. Когато галактическите скаути се завръщат от по-отдалечените системи, довеждат на Коръсант много извънземни раси, които довеждат до най-големия наплив, който планетата е виждала. Така Коръсант си извоюва координатите (0,0,0) на навигациооните карти, което я прави център на републиката. Който владее Коръсант, владее и галактиката.

Написана е Галактическата Конституция - основните закони на демократичната Република. Създаден е Галактически Сенат, който да управлява Републиката. Цветът на лавандула (е де да го знам що за цвят е ...@*$%!*) е избран за интериора на Сената, защото е единствения цвят, който никога не е бил асоцииран с война, гняв, или траур на никой от световете на Републиката. Галактическия Сенат е натоварен с тежката задача да управлява галактиката. Една от основните му задачи е да въведе универсални закони, които да осигурят мира между множеството й жители. Републиката стандартизира търговските и законни норми, но позволява на всяка планета да запази оригиналната си култура, обичаи, закони, наречие и правителство.

Построена е Библиотеката на Сената - една от най-големите библиотеки в галактиката. Разположена на Коръсант, тя представлява пълен регистър на протоколите, политиката, решенията, дневния ред и други материали, свързани с управлението на Сената. Създава се и Галактическия Регистър - документ, описващ всички същества и раси включени в правителството(?).

"Галактически Стандарт" - мярка за време, водена от оригиналната система на Коръсант. Въпреки, че много планети използват собствени методи за измерване на времето, базирани на техните собствени планетарни цикли, всички официални комуникации и протоколи се водят по галактическия стандарт. Един стандартен час съдържа 60 стандартини минути, един стандартен ден съдържа 24 стандартни часа, 5 стандартни дена правят една стандартна седмица и 7 стандартни седмици правят един стандартен месец. Стандартната година съдържа 368 стандартни дена - десет стандартни месеца плюс три празнични седмици и още три празнични дена, всички посветени на традиционни чествания, фестивали и обреди.

От начало Джедаите произлизат от монасите Бенду - група, изучаваща теология и философия. След няколко столетия, монасите Джедаи усетили присъствието на още нещо във вселената - някакъв вид "Сила". Те решават да я изследват и да се научат да я владеят. Когато е създадена Републиката, Джедаите решават да заемат по-активна роля в галактическото общество, като използват Силата за мир, справедливост и ред. Действайки извън министерството на правосъдието(!), ръководено от Върховния Канцлер, Джедаите стават пазители на мира и справедливостта. Като резултат рицарите Джедаи - корпус(?) от владеещи силата пазители - са официално установени (на Осус в системата Адега?) /тоз' ,дето го е писал не знае, че аз ли?!?/. Те се борят срещу междузвездни престъпници и разрешават междупланетни спорове, като се превръщат в легенда за галактиката. Според легендите първия Джедай научил за моралната ползата на сила от расата Гаамаси. Делата на Джедаите станали широко известни. Благодарение на Силата те станали почитани и уважавани из цялата галактика. Познати са като учени, воини и философи. Те са всичко това, но и много повече. Джедаите се разпростират из галактиката, защитавайки Републиката и пазейки множеството системи, които тя съдържа. Скоро след появяването си Джедаите съставят "кодекс", според който да живеят и който да предпазва младите Джедаи от преминаване на Тъмната страна на Силата. Винаги търсейки мъдрост и просвещение, Джедаят никога не използва Силата за лична облага. Тъй като омразата, гнева, страха и агресията са рожби на отрицателната енергия, учениците Джедаи се учат да действат само когато са в хармония със Силата. Джедаят трябва да търси ненасилствено разрешение на проблемите. Дори когато битката е единственото решение, Джедаите се насърчават да търсят алтернативи. Джедаят не може да гледа безучастно проявите на злото. Джедаят трябва да направи всичко възможно да спре тъмните сили.

Джедаите са пазители на мира в галактиката.

Джедаите използват силата си да пазят и защитават, никога да нападат.

Джедаите уважават всеки живот, във всяка форма.

Джедаите служат на другите, вместо другите да служат на тях, за доброто на галактиката.

Джедаите целят да се развиват чрез знание и тренировки.

Емоции, и все пак мир.

Невежество, и все пак познание.

Страст, и все пак спокойствие.

Хаос, и все пак хармония.

Смърт, и все пак Силата.

Малко след основаването на Републиката, младата ученичка в храма Реда Джалооз открадва наследствена реликва от царския двор на Каши. Няколко месеца по-късно тя се връща, твърдейки, че е открила някаква тъмна тайна около реликвата и моли за прошка. Много скоро след това слънцето на Каши неочаквано избухва в супернова. Причината за това не е известна.

Война на планетата Андо между двете раси на Акуалиш(?) (Акуала и Куара) бива грубо прекъсната от пристигането на изследователски кораб, вероятно от Корелия, или Дуро. Двете раси се обединяват за да убият новопристигналите и да завладеят кораба им непокътнат.

На Планетата Неимоидиа се установява колония на Дуро. През следващото столетие "Неимоидианците" (както биват наричани) достигат до еволюционна разлика между себе си и расата, от която произлизат, сдобивайки се със сива кожа (синя при Дуро) и тъмночервени очи (светлочервени при Дуро). Стават страхливи и алчни.

Съгласието на Fealty(?) - древен джедайски съюз между другари джедаи. Използва се когато двама джедая са принудени да разменят мечовете си по време на мисия. Тази постъпка свидетелства за дълбокото уважение и доверие между тях. "Съгласието" приключва, когато двамата връщат мечовете на истинските им собственици. През това време рицарите си обещават вечно приятелство и лоялност един към друг.

7000 ПБЯ

Библиотека на Ситското знание на Вийшас Туван на Аркания била отворена. Тя служи както за една от малкото имперски архивни зали, така и за хранилище на Ситското знание. Великата библиотека обхваща повече от 5 квадратни километра и е издълбана надолу в недрата на планетата, за повече нива. В запечатани зали Ситските магьосници провеждат експерименти от Тъмната Страна и преписват Ситски ритуали за тяхно собствено използване. Перз следващите няколко хиляди години библиотеката се увеличава, както със знание, така и големина, евентуално ставайки прекалено голяма дори и за повечето опитни Ситски владетели, за да намерят лесно информацията, която те търсят.

Стотици години мрак, унищожителна война между слветлата и тъмната страна на силата започнала.

Гунганите на планетата Набу е били изтласкани под водата в резултат на ужесточена борба за територия със непозната раса. В дълбоките води, те открили форма на живот позната като Локап; същества, които се заравят в меки скали на планетата и извличат пласмена енергия. Гунганите се научават как да впрягат плазма от Локапите със помоща на приспособени бонгоси. Необятна подводна цивилизация започнала да процъфтява.

10 години след тяхното сътворяване, Куермианците са намерени от Старата Република. Привършили с изследоването на галактиката от тях самите, мирните Куермианци били приветствани в Републиката, както и обратното.

В резултат на войната между Телтоирите и Мерисите на планетата Мерисий, милиарди умират от радиация и биологически оръжия унищожавайки облагородената земя. Обаче, във връзка с нуждата за оцеляване Мерисите и Телтоирите открили много напреднали медицински умения и техники. Когато света бил изправен пред крайно унищожение и двата народа на прага на умищожението си, расите сключили мир.

6997 ПБЯ

Първата Република и Тапански разузнавачи изследвали Мрлисс (Mrlsst), на които им липсва технология за космически пътешествия.

6900 ПБЯ

Рейбааните, име дадено на човешките обитатели на планетата Ребаан, открили доста сурова кастова система, която възхвалява вОйните. Войнската каста е високо наградена, главно във връзка с факта, че най-силния Рейбански войн е изпратен на бойна луна за битка с най-силният Сакъррр (S'krrr), когато спорът между двете раси възникна. Рейбаните мръщят на публичният показ на чувства, и специално между съпрузи, които не са си обещали един на друг (бел. ав. така че деца, внимавайте в картинката ). Главнокомандването на Рейбанските войни са наградени с "червен патрондаш". Най-добрите от тези войни са наградени със знак "слънчево сияние", който е закачен за "патрондаша" (бел. ав. - става въпрос за медала "Червен патрондаш"). Най-добрият от бойните майстори е избран да символизира Рейбаните в битка.

6000 ПБЯ

Републиката влиза във време на история, което ще бъде известно като "периода на Мандерън". През това време, наместването на пистолети е създадена на планетата Брентол, което може би по-късно ще бъде сметнато за старомодно, когато става притежание на бъдещият (jatz?) музикант Фиц Рой.

Кралицата на Офънците е родена на планетата Касфилд 6.

След хилядолетия завоевания, покорявайки колкото могат повече близки светове (докато внимателно избягват Републиканските светове), Ситската империя достига до връхна точка на нейната мощ и владения. Без повече врагове за битки, Ситските владетели неизбежно започнали да се бият един срещу друг. За следващите хилядолетия, Сифите ще докарат себе си и тяхната империя много близо до самоунищожение.

Мирейлюкенски разузнавачи пристигнали на Алферидите, техният избран нов свят след дълго търсене. Мирейлюкенската първоначална планета била започнала да преживява ужасняваща геофизична и геохимична нестабилност и мирният вид усилено започнал да издирва нова планета, на която да се засели. Макар че не е идеалният избор, Алферидис имала повечето критерии, предвещани от Мирелюкенските лидери.

5996 ПБЯ

Обединен Гала фестивал се състоя. Той отпразнува обединението на световете в Тейпанският сектор, от Шей Тейпани. Домакините на тържеството били добре осведомени за различията на родовете всяка година, за да бъдат сигурни, че няма род, получил частична облага от домакинството си.

5528 ПБЯ

Сълустански разузнавачи открили нов търговски път в Тейпанския сектор.

5500 ПБЯ

Сайкейдиънските градини, културен синор са основани на планетата Сакъррр (S'krrr). Никаква модерна технология не е използвана за подръжката на градините, които били построени на място на древна боготворна земя. Няколко насекоподобни статуи отбелязвали място на култ на Сакърррски богомолци насекоми, които те вярвали, били добри.

52000 ПБЯ

Сифските владетели Марка Рагнъс и Саймъс се биели за контрол над Сифската империя; конфликтът който бил решен когато Рагнъс обезглавила Саймъс. Саймъс смогнал да излъже смърта с помоща на Сифска магия и е съхранен жив във стъкленица (кристал).

Планетата Калсънор отблъснала хищната Сифска империя. Обаче Сифските войни накрая залели населението през битката на Калсънор, употребявайки огромна мощ за да унищожат невероятно количество същества и имот.

5100 ПБЯ

Стотици години след неговата победа над Самъс, Марка Рагнъс е обявена за Тъмен Лорд на Сиф, започвайки век на желязно управление. Той позволява само частично разширяване на Сифската империя, разбирайки напълно добре опасноста на Републиката извън имперската граница. Яростен последовател на Сиф се опитал да го свали от трона, и Рагнъс хитроумно позволи на Сиф да преговаря с него. Докато те били заети с него, не били заети с инвазии.

Пос'Нъмин-ската цивилизация на Айларийн се премества от един бряг на света, към други, по-добри места.

5032 ПБЯ

Анкърей произхождащ от Гунганите (далечен праотец на бъдещият Гунгански лидер, Босс Насс) се съюзява с Отола Гунгани, които покъсно ще основат град на Ото Гунга в езерото Паонга на планетата Набу.

5020 ПБЯ

Гъв и Йори Дарейгън са родени на планетата Синагър.

Одан Ур, телепат и дълголетен Джедайски майстор се ражда. По късно той ще е известен като Пазител на древноста и като такъв бил назначен за пазач на Сифския Холокрон (Sith Holocron) и други потенциално опасни устройства.

5014 ПБЯ

Инкри, дъщеря на Императора-крал Пррит Кубак на Назри се запъти към "бокери", форма на самоналагащо се изгнание.

5012 ПБЯ

Период на удари, икономически откази и широкораспространена гладна чума на планетата Назри.

5007 ПБЯ

Символът на републиканската флота е гравирана на луната на Академията на Карида. Там тя ще стои, докато луната не се самоунищожава 5000 години по-късно заради шега на Мако Спайнс.

5003 ПБЯ

Тейпанска миньорска компания започва изпращане на трильони тонове ценна руда на Централните светове ежегодно.

5002 ПБЯ

Назарското правителство започва да се развива от монархия към олигархична теокрация позволено от краля и 14 жреца, глави на 14 секти на "Улизра" (Ulizra), състояние налагащо религия на Назири.

На Гъв и Йори Дарейгън им е предложен шанс да станат джедаи и да отидат на планетата Коръсант за да се обучават. Оставяйки решението на тяхните деца, Хоук и Тимар подтикват децата да приемат благоприятната възможност. Виждайки голяма облага в перспективата на безопасен и стабилен космически път, Гъв и Йори отказват предложението.

5000 ПБЯ

В този момент на галактическата история, огромни територии на галактиката все още не била изследвана, а дългите пътешествия били опасни и несигурни. Хипердвигателни кули (Hyperdrive beacons) се използвали в това време и хипердвигателни изследователи (Hyperdrive explorers) продължавали да чертаят карта на галактиката. Туземни раси, които споделили планетата Набу със Гунганите са били унищожени. Гибелта на тяхната цивилизация сложила точка на пейзажа на планетата. Никой незнаел защо те изчезнали обаче, покъсно Гунганските и Нубийските историци вярвали, че това е се е случило защото те се провалили във вярата към красотата и деликатният екологически баланс на планетата и отказали да живеят в тон с тях.

Първият изпълнител на Корелианската Инжинерна Корпорация (CEC) основава "Корелия Стардрайв" (Corellia StarDrive). "Корелия Стардрайв" разработва няколко изключително успешно модела и на двата пазара - военения и цивилния. Бойните кораби на "Корелия Стардрайв" носят знамето на флотата на старата република, много голямо огорчение на CEC.

Няколко водни свята, включително и Дрексел 2, са разрушени от серия природни бедствия. Неизвестна далечна космическа раса помага на много от обитателите на тези светове да избяга на друга планета на име Искалон.

Републикански разузнаватели изследвали системата Епидими и нейните планети Дсиим и Ири. Републиканските изследователи открили, че двата свята са създали вид на въздушни, които имат сходни генетични черти. Републиканските изследователи се опитали да вземат двата вида като приятели, в опит да проверят тяхната генетична съвместимост. Експеримента бил успешен и новият вид бил създаден от обединението на двата (бел. ав. май за секс говорят ). Както и да е, новият вид процъфтявал с огромен интелект и те опустошили двата родителски вида. Този нов вид, познат като Таронгс, сега управлява двата свята.

Кайг, чуждоземен вид живеещ в системата Лан, сформира мрежа от кактусови селища заедби със каменна стена.

Звездата Дин в сектора Модел се превръща в супер нова. Събитието е записано от древните Санясанс.

Звездата Ку Бакай пламнала, причинявайки екологическо бедствие на Кубинди и заличавайки видовете на повечето от световете.

Дуросите открили планетата Аднер и нейните жители Аднерийците.

Джедаите срещнали Стен Шифтер (буквално стенографни променватели, хора които се променят). Схващайки че Шифтерите са заплаха, джедаите заличили целата им раса. (Това не е точно най-моралният момент на Джедаите). Тази раса на човекоподобни имала способноста да смесва със всякаква тълпа (бел. ав. да се прикрива един вид). Те наподобявали къс, бледолик човек с хлътнали очи в кухините и без коса. Учените вярват, че Стен Шифтърите е генетичен вариант на расата на Стен-ите. Те били открити от древни джедайски рицари, за Стен-ите Шифтери имали странен вид чувствителност към Силата, който им позволявал да извличат енергия от живата Сила. Шифтерите могат дори да "крадът" (steal) живата енергия от близко същество, припечелвайки си името "ядачи на Сила". За разлика от другите видове, които могат да сменят външноста си, Шифтерите са единственият вид които истински използват техните способности за да вредят на другите същества. Те изпитват ненавист към останалите видове (xenophobic) по природа, отчасти защото имат вродено предубеждение или отчасти от преследване от други раси. Техният роден свят на Стенарос е бил бомбандиран няколко пъти от тяхното появяване в сремеж да бъдат заличени. За разлика от другите видове, тези могат да променят техният физически външен вид, Шифтерите използват телепатична манипулация за да променят тяхната форма.

Ууд Бнар от расата Нети - дървоподобен вид се ражда на планетата Миркр.

След битката при Явин (СБЯ)

Връзки

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.