FANDOM


Особен вид силоусещащ черупчест паразит от луната Дъксън, който се прикача към живо създание и се храни от енергията му. Той е отровен и смъртоносен за повечето същества, но ако създанието-носител е силно в Тъмната страна на Силата, орбалискът може да формира симбиозна връзка с него и да увеличава физическата му сила, като същевременно предоставя броня, почти непробиваема дори с лазерен меч. Веднъж след като орбалискът се закачи за жертвата си, той е почти невъзможно да бъде премахнат. Ако няколко орбалиска се прикачат към един и същ носител, те започват да се възпроизвеждат, докато изцяло покрият носителя си - включително очите, ушите и устата. В крайна сметка носителят умира от задушаване.

На други езици