RANCOR.jpg

Ранкор: Биология и история

Ранкорите са дълги от 5 до 10 метра, изключително кръвожадни са. Те са бозайници, които са от същия вид като уампите, обитаващи ледената пустиня на Хот. Ходи на два крака, но често се придвижва и с помощта на дългите си ръце. Родната планета на ранкорите е Датомир. По времето на Старата Галактическа Република ранкорите живеят в симбиоза с хората в планините на родната си планета. Учени са да използват и правят оръжия, включително такива с стрие. По времето на Империята, както много извънземни същества, ранкорите са използвани за нуждите на Империята. Ранкор виждаме в "Епизод VІ: Завръщането на джедаите". Там един ранкор е притежаван от Джаба Хътянина, който изпитва уменията на младия джедай Люк Скайуокър, като насъсква своя ранкор срещу рицаря. Разбира се джедайските умения на Люк го спасяват.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.