FANDOM


250px-Ronto NEGAS
Те са високи гущероподобни същества, използвани на Татуин за превоз на товари и на пасажери. Имат широки муцуни, дълги шии и са с благ характер. Те се обучават да служат най-вече на джавите и на фермерите, а също така и на търговците, щурмоваците и контрабандистите - за тези, на които често им се налага да пътешестват по планетата Татуин. Те се придвижват много по бързо от бантите и рососпините/тези видове също са опитомени/. Ронто много се боят от силни звуци и от стълпотворения.

Планета: Татуин.

Ръст: 4,25 м.

Диета: травопасни.

Характер: спокойни и предани, но страхливи.

Особености: силен нюх, не се боят от топлина и са много силни.


Пълно описание


Те са много ценени заради своята преданост, също така и за тяхната сила. Те лесно могат да бъдат оседлани и много силно се привързват към своя господар. Могат да пренасят товари, които тежат стотици килограми бойно снаряжение и са достатъчно големи, за да отблъснат голямо количество нападатели и врагове, в това число и тукенските рейдери. Те са отлично превозно средство за пустинните области на планетата Татуин. Имат остро обоняние и усещат например крейт-драконите повече от километър, преди да се появят.

Зрението им е лошо и резките движения могат да ги изплашат. Винаги се нуждаят от големи количества вода, кожата им отлично е приспособена за пустинен климат и за суровите и страшни бури. Без тяхната помощ жителите на Татуин трудно биха осъществявали дългите си и трудни преходи през пустинните местности. Ценени са много, а техните собственици полагат много грижи към тези опитомени същества.

Зад кадър

В специалната редакция на "Нова надежда" те са напълно компютъризирани и са създадени на ILM и поставени във всеки един кадър по отделно.

На други езици
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.