FANDOM


Ситски лорд

Sith lord

„- Ситският лорд е…?”

„- Същество, което се противопоставя на джедаите и техният контрол над Републиката” – Митт’рау’нуруодо и Кинман Дориана


В света на вселената на „Междузвездни войни” ситският лорд е разумно същество, имащо непринудено-рефлекторен подход към Силата и последовател на тясно обвързаната с нея древна магьосническо-алхимична традиция на ситската раса.

Несъмнено е, че титлата „ситски лорд” (Sith Lord) често се употребява двусмислено по отношение на различни субекти, включително всички представители на ситската раса, Тъмните ситски лордове, ситските майстори в реформирания орден на Дарт Бейн, или като ранг, равен на майстор джедай. Известен брой ситски лордове са носили титлата ”Дарт". Терминът се използва също така за означаване на членовете и от двата пола, въпреки, че някои женски сити, такива като Занна и Лумия, са били наричани ситски дами.

В частност, обаче, титлата „ситски лорд” се употребява по отношение на висшестоящите членове на ситското общество. Като пример за такива могат да бъдат посочени Адас, Датка, Грауш и Гару.


Тъмен ситски лорд

„Ситите трябва да бъдат ръководени от един предводител, който е олицетворение на мощта и властта на Тъмната страна. Ако предводителят отслабне, някой друг трябва да вземе плаща”Холокронът на Дарт Рейвън


С титлата „тъмен ситски лорд” е бил назоваван императорът на Ситската империя (например Марка Рагнос, управлявал в периода 5100 г. - 5000 г. ПБЯ), който преди това е бил утвърден в Силата ситски лорд, а в по-късни времена така се е наричал предводителят на Братството на мрака/Ордена на ситите. Преди Дарт Каан е имало само един тъмен ситски лорд по едно и също време, но той въвежда практиката титлата да се носи от повече членове едновременно. Този период продължил кратко, тъй като след унищожаването на Братството на мрака и въвеждането на Правилото на двамата Дарт Бейн постановява, че по всяко време в Галактиката трябва да съществуват само двама ситски лорда – учител и ученик. Известни примери: Дарт Бейн и Дарт Зана, Дарт Сидиъс и Дарт Мол, и прочие.

Както виждаме в Legacy, повече от столетие след смъртта на тъмния ситски лорд Дарт Сидиъс - или император Палпатин, Дарт Крейт, тъмен ситски лорд, възстановява Правилото на единия, т.е. един тъмен ситски лорд управлява общността на ситските лордове. Така, както е било във времената на Ситската империя.


Ситските лордове и Силата

В нашия свят, освен фантазиите от МВ, това е състояние на ума. На съвършения хищник, стоящ на върха на хранителната верига. Или това на някой негов колега, стремящ се към върха. При всички случаи – на индивид, стремящ се да оцелее, развие и наложи волята си – включително и посредством способности, считани от повечето наши съвременници за неестествени.

Следователно, един ситски лорд е уверен в себе си, интелигентен, очароващ и ужасно изобретателен. В определени случаи е способен да се отправи на път в друго тяло, невидим, велик в Силата, да даде на нещата от свeта да възникнат, да ги съхрани или остави да изчезнат.

Това е в съответствие с казаното от тъмния ситски лорд Нага Садоу преди много време в една галактика далече, далече от нас: „Тук, в своята медитационна камера, мога да съзерцавам галактиката посредством Окото на ума си… Мога да си представя огромни армии, могъщи флоти, непобедими воини… и със ситските изкуства въображението ми може да ги направи истински”.

  • de Cortes, DLS*
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.