FANDOM


Techno Union
Технически съюз
Информация за организацията
Ръководители

Ръководител

Филиали
 • Бронетранспортьорна фабрика „Бактоид“
 • Фабрика за автоматични оръжия „Бактоид“
 • „Хаор Чал“
 • Републикански системи „Сиенар“
 • Корабостроителница „Куат“
 • Системи „Куат“
 • Компания „Таж“
 • „БлашТек“
 • Корелианска корабостроителна компания
 • Коликоидско строително гнездо
 • Индустриал „Джионозис“
Местоположения
Основни роли

Сдружения на технологични компании

Основни продукти
 • Дроиди
 • Космически кораби
 • Други технологични изделия
Хронологическа и политическа информация
Разпадане

19 ПБЯ

Ери

Възход на Империята

Принадлежност
Армията на Техническия съюз е на ваше разположение, графе.
Уат Тамбор към Дуку[изт]

Техническият съюз е една от търговските организации на Републиката. Той представлява голямо обединение на технологични компании, сформирано на базата на тежкопроизводствени интереси. Техническият съюз представлява интересите на членовете си пред Галактическия сенат и се опитва да осигури честна търговия между тях. С времето Техническият съюз се разраства и към него се присъединяват галактически транспортни магнати с цел да се подсигури свободният обмен на стоки

Техническият съюз е една от първите организации, подкрепили новосформираната Конфедерация на независимите системи. Той става един от главните доставчици на космически кораби, бойни дроиди и други оръжия за Сепаратистите по време на Войните на клонираните. Техническият съюз извършва и много проучвателни и експериментални дейности за Съюза – от супероръжия до клониране.

През 19 ПБЯ Техническият съюз се разпада, след като емир Уат Тамбор е убит заедно с целия Сепаратистки съвет от Дарт Вейдър. По-късно компанията бива асимилирана от новосформираната Галактическа империя.

Връзки

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.