FANDOM


[[Топлинният детонатор е много нестабилно, подобно на граната оръжие, употребявано главно от ловци на глави и наемници от поне 4000 години преди битката на Явин. Въпреки строгите забрани на различните правителства, това оръжие се използва из цялата галактика.

Устройството действа по следния начин: черупката е направена главно от термит (thermite) или от аксидит (axidite) и малка проба барадиум (baradium) - много опасен и избухлив метал. След натискането на бутон с функция, подобна на радиопредавател, върху барадиумът се предава силен заряд от стопяваща енергия, която го кара да изпадне в критично състояние. Резултатът се изразява в бързо разширяващо се поле от изпарителна енергия, която превръща в атоми всички предмети по пътя си. Радиусът на действие обикновено варира до над 8 метра. След експлозията енергийното поле изчезва и предметите извън радиуса му остават напълно невредими. Детонаторът има вграден таймер и предпазител, за да не се самоунищожи носителя на оръжието. Когато детонаторът се използва от спидери, изстребители или от сапьори, таймерът се задейства автоматично, в зависимост от разстоянието, на което се намират най - близките предмети. По времето на Галактическата Република (Galactic Republic), топлинните детонатори са били много често използвано оръжие, въпреки, че самата Република ги забранила. Повечето топлинни детонатори имат силно ограничени функции (точно нагласен таймер, радиус на експлозия). Топлинните детонатори на имперските щурмоваци (Imperial stormtroopers), обаче могат да бъдат нагласяни.

Типове Клас - А Топлинен детонатор Употреба - позволено е да се ползва само от военни лица Радиус на взривяване - 20 метра Един от най - силните детонатори в Галактиката, използван за взривяване на палата на Шизор (Xizor) - 102 етажна сграда на Корусант (Coruscant). Клас - Е Топлинен детонатор - много по - безопасни от детонаторите Клас А. В този детонатор имо много по - малко барадиум, в сравнение с Клас А. Детонаторите Клас Е се използват главно срещу големи групи пехотиннци. В тези устройства освен барадиум има и други вещества, което прави експлозията по - голяма, но не и по - мощна от тази при Клас А, защото при направата на Клас Е се използва много по - малко барадиум Клас V - 1 Топлинен деонатор - граната, използвана от клонираните снайперисти (clone sharpshooters). Качествата на V - 1 са подобни на тези на обикновения топлинен детонатор, с единствената разлика, че преди, след и по време на експлозията не се издава никакъв шум, с цел снайперистът да остане скрит.


Темата взета от http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page и преведеа от мен - Lino Walker.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.