FANDOM


Commerce Guild
Търговска гилдия
Информация за организацията
Ръководители

Президент

Филиали
  • Наказателен отряд за сигурност
  • Корпораия „СороСуб“
Местоположения
Основни роли

Основно сдружение на търговски миньорски организации

Хронологическа и политическа информация
Основаване

Преди 700 ПБЯ

Разпадане

19 ПБЯ

Ери

Възход на Империята

Принадлежност

Търговската гилдия е едно от търговските сдружения в Републиката. Състои се от големи търговски организации като корпорация „СороСуб“. Гилдията е известна със склонността си да притиска по-малки компании да се присъединяват към нея.

Гилдията се разпада след екзекуцията на президента ѝ Шу Май през 19 ПБЯ и бива погълната от Галактическата империя.

Връзки

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.