Holocron.jpg

Холокроните са джедайски артефакти, в които се съдържат древни уроци или ценна информация в холографски форма. Те се появяват като палмови размер, светещи фигори от кристален материал. Много от тези артефакти са били съхранявани в архивите джедаите в Джедайският храм, който също съдържа Забранена Холокронска Валута. По време на Войните на клонингите, Кад Бейн изпълнява смел обир, за да открадне един от тези артефакти от Валутата.


Ситските холокрони също са съществували. Те са функционирали подобно на своите колеги джедаите, и съдържа древните тайни на тъмната страна и Ситският Орден.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.