FANDOM


TheCore

Карта на Централния регион.

Централният регион, познат още като Галактическия център и по време на ИмпериятаИмперския център, е мястото, където се намират едни от най-престижните, най-развитите, най-добре познатите и най-населени планети в Галактиката.

Основните хиперпространствени маршрути в Галактиката се разпростират само из малко повече от половината галактически диск и планетите в Централния регион образуват С-образна форма около Дълбокия център – сърцето на астрофизическото ядро на Галактиката. Навън Централният регион граничи с Колониалния регион.

Връзки

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.