FANDOM


{{{name}}}
Астрографска информация
Физически данни
Общество

Инструкции за използване

Поставете следния код в началото на страницата и попълнете информацията:

{{Луна
|imageBG=
|image=
|name=
|hidea=
|region=
|sector=
|system=
|planet=
|coord=
|xyz=
|routes=
|distance=
|lengthday=
|lengthyear=
|hidep=
|class=
|diameter=
|atmosphere=
|climate=
|gravity=
|terrain=
|water=
|interest=
|flora=
|fauna=
|otherfauna=
|hides=
|species=
|otherspecies=
|language=
|government=
|population=
|demonym=
|cities=
|imports=
|exports=
|affiliation=}}

Параметри

Следните полета служат за скриване на заглавията на съответните секции в панела:

  • hidea (Астрографска информация)
  • hidep (Физически данни)
  • hides (Общество)

Скриването на заглавие на секция се налага, когато нито едно от полетата в тази секция не е попълнено. За да скриете заглавието, поставете произволен символ (напр. цифрата 1) след знака "=" на съответното поле.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.