{{{name}}}
Основна информация
Историческа информация
Друга информация

Инструкции за използване

Поставете следния код в началото на страницата и попълнете информацията:

{{Панел_организация
|BG1=
|BG2=
|imageBG=
|image=
|name=
|hidei=
|founder=
|leader=
|members=
|headquarters=
|locations=
|hideh=
|formed=
|founded=
|fragmented=
|reorganized=
|dissolved=
|restored=
|hideot=
|eras=
|affiliation=}}

Параметри

Следните полета служат за скриване на заглавията на съответните секции в панела:

  • hidei (Основна информация)
  • hideh (Историческа информация)
  • hideo (Друга информация)

Скриването на заглавие на секция се налага, когато нито едно от полетата в тази секция не е попълнено. За да скриете заглавието, поставете произволен символ (напр. цифрата 1) след знака "=" на съответното поле.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.