FANDOM


{{{name}}}
Информация за производството
Физически и технически спецификации
Използване и история

Инструкции за използване

Поставете следния код в началото на страницата и попълнете информацията:

{{Панел_оръжие
|imageBG=
|image=
|name=
|hidep=
|manufacturer=
|model=
|type=
|culture=
|creators=
|created=
|destroyed=
|discovered=
|owners=
|locations=
|cost=
|value=
|hidet=
|shape=
|size=
|color=
|material=
|length=
|width=
|diam=
|height=
|weight=
|protection=
|capacity=
|range=
|inscription=
|markings=
|hideu=
|purpose=
|heritage=
|eras=
|affiliation=}}

Параметри

Следните полета служат за скриване на заглавията на съответните секции в панела:

  • hidep (Информация за производството)
  • hidet (Физически и технически спецификации)
  • hideu (Използване и история)

Скриването на заглавие на секция се налага, когато нито едно от полетата в тази секция не е попълнено. За да скриете заглавието, поставете произволен символ (напр. цифрата 1) след знака "=" на съответното поле.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.