FANDOM


{{{name}}}
Информация за организацията
Вярвания
Историческа информация
Друга информация

Инструкции за използване

Поставете следния код в началото на страницата и попълнете информацията:

{{Панел_религия
|BG1=
|BG2=
|imageBG=
|image=
|name=
|hideor=
|leader=
|governing=
|positions=
|organizations=
|sects=
|headquarters=
|language=
|affiliated=
|hideb=
|text=
|deities=
|locations=
|artifacts=
|ceremonies=
|holidays=
|hideh=
|founding=
|founder=
|collapse=
|hideot=
|members=
|eras=}}

Параметри

Следните полета служат за скриване на заглавията на съответните секции в панела:

  • hideor (Информация за организацията)
  • hideb (Вярвания)
  • hideh (Историческа информация)
  • hideot (Друга информация)

Скриването на заглавие на секция се налага, когато нито едно от полетата в тази секция не е попълнено. За да скриете заглавието, поставете произволен символ (напр. цифрата 1) след знака "=" на съответното поле.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.