Холопедия
Advertisement
{{{name}}}
Биографическа информация
Физически данни
Хронологическа и политическа информация

Инструкции за използване

Поставете следния код в началото на страницата и попълнете информацията:

{{Панел_сит
|imageBG=
|image=
|name=
|hideb=
|homeworld=
|birth=
|death=
|hidep=
|species=
|gender=
|height=
|mass=
|hair=
|fur=
|eyes=
|skin=
|cyber=
|hidec=
|eras=
|affiliation=
|masters=
|apprentices=}}

Параметри

Следните полета служат за скриване на заглавията на съответните секции в панела:

  • hideb (Биографическа информация)
  • hidep (Физически данни)
  • hidec (Хронологическа и политическа информация)

Скриването на заглавие на секция се налага, когато нито едно от полетата в тази секция не е попълнено. За да скриете заглавието, поставете произволен символ (напр. цифрата 1) след знака "=" на съответното поле.

Advertisement