Холопедия
Advertisement
{{{name}}}
Политическа информация
Обществена информация
Историческа информация

Инструкции за използване

Поставете следния код в началото на страницата и попълнете информацията:

{{Панел_управление
|BG1=
|BG2=
|imageBG=
|image=
|name=
|hidep=
|type=
|founding=
|constitution=
|headofstate=
|headofgov=
|commander=
|defacto=
|executive=
|legislative=
|judicial=
|hides=
|capital=
|language=
|currency=
|religious=
|holiday=
|anthem=
|hideh=
|formed=
|established=
|fragmented=
|reorganized=
|dissolved=
|restored=
|eras=}}

Параметри

Следните полета служат за скриване на заглавията на съответните секции в панела:

  • hidep (Политическа информация)
  • hides (Обществена информация)
  • hideh (Историческа информация)

Скриването на заглавие на секция се налага, когато нито едно от полетата в тази секция не е попълнено. За да скриете заглавието, поставете произволен символ (напр. цифрата 1) след знака "=" на съответното поле.

Advertisement