Холопедия
Advertisement

Инструкции за ползване

Поставете {{eras}} в началото на страницата.

{{Eras|}}

Може да използвате следните променливи:

Забележка: отличените, бившите отличени, добрите, бившите добри, изчерпателните и бившите изчерпателни статии автоматично се добавят в съответните им категории.

Пример

{{Eras|imp|reb|new}}
Advertisement