Холопедия
Advertisement
Jedi Attack Cruiser 1

Венаторите, известни още като републикански нападателни крайцери, били първите кораби от новия клас – Звезден Разрушител. Създадени от Галактическата Република в края на Войните на Клонингите, те били една от основните причини за победата на Републиката.


Характеристики[]

Venator3

Венатор над Корусант

За разлика от по-старите си събратя – Акламатор-клас крайцерите, Венаторите били създадени, за да бъдат единствено и само бойни кораби. Макар и да пренасяли 2000 войника, основната цел на тези масивни бойни машини било повалянето на вражеските капитални кораби.

Дълги 1137 метра, това били едни от най-големите кораби, можещи да влизат в атмосферата на дадена планета и безпроблемно да кацат на повърхността й, по тази начин значително улеснявайки стоварването на войските. Венаторите пренасяли 2000 войника, множество совалки, както и 24 различни по вид и предназначение канонерки. Екипажът на кораба се състоял от 7400 души, като към тяхно вероятно се включва и подържащия персонал за изтребителите и самите пилоти.

Въпреки наистина масивния си размер, тези крайцери били достатъчно бързи да догонват и залавят далеч по-малки и маневрени от тях кораби.

Един от най-интересните елементи но корабите от този клас бил двойната командна кула. Дясният отсек отговарял за самия кораб, доката лявата кула била отговорна за координирането на изтребителите.

Въоръжение[]

Основните оръдия на тези крайцери били осемте тежки DBY-827 сдвоени турболазерни оръдия. Това били едни от най-могъщите оръдия, ползвани някога в републиканската флота. По отношение на огневата си мощ те били равностойни на основната батарея на Имперските Звездни Разрушители. Освен това били изключително далекобойни – можели да оцелят мишена, намираща се на 10 светлинни минути разстояние. Не само това, но и при близък бой можели да се завъртят за само 3 секунди.

Освен това тези оръдия разполагали със седем различни степени на мощност, всяка консумираща повече енергия от предишната, но и нанасяща далеч по-значителни поражения. Като истински бойни кораби Венаторите можели да пренасочват цялата енергия от реактори към тези оръдия, по този начин драматично увеличавайки боеспособността им.

Turbolaser explosion

Лазерно оръдие на Венатор

Освен тези осем внушителни оръжия Венаторите разполагали и с множество по-малки: 2 сдвоени турболазера, разположени отляво и отдясно, 52 леки лазерни оръдия за отбрана срещу вражески изтребители, 4 тежки тръби за протонни торпеда, всяко от които разполагаща се 16 торпеда. Освен това имали и 6 прожектора на прехващачи лъчи.

По идея на Генерал Анакин Скайуокър Венаторите на Флотата „Отворен Кръг” разполагали с тежко SPHA оръдие, инсталирано в коремния им хангар. Те се доказали като изключително ефективна добавка, прикривайки крайцерите, докато спускали изтребителите или войските си през този хангар.

Изтребители[]

Макар Венаторите да са били основно бойни крайцери, те също така и играели ролята на самолетоносачи. Всеки такъв кораб разполагал с 420 различни изтребителя – общо 35 ескадрили: 192 V-Уинга, 192 ETA-2 Actis изтребители и 36 ARC-170 тежки изтребителя. Не само това, но и разполагали с 40 Републикански Оръдейни Кораби и множество совалки.

Venator takeoff

Венатор излита от Корусант

За да могат ефективно да излитат изтребителите, Венаторите разполагали с множество хангари, най-внушителен от които бил централният. Почти целият кораб можел да се отвори, разкрвайки огромно хангарно помещение, от които десетки кораби можели светкавично да излитат. Единствения проблем било сравнително бавното отваряне и затваряне на вратите, което често оставяло кораба твърде уязвим за вражески огън. Силните щитове донякъде компенсирали тази грешка, но тя била коригирана едва в бъдещите модели Звездни Разрушители.

Освен главния си хангар Венаторите имали един значително по-малък коремен, както и два други, разположени отляво и отдясно на крайцера. Двата странични хангара освен това служили и като място за скачване с космически станции или други капитални кораби.


История[]

Lira Wessex

Лира Блиссекс

Венаторите били разработени от Лира Блиссекс, дъщеря на гениалния инженер Уалекс Блиссекс и произвеждани от Kuat Drive Yards. За пръв път били употребени 20 г. ПБЯ – през втората година от Войните на Клонингите.

Венаторите бързо се превърнали в най-известния и най-страховития кораб на Републиката, печелейки множество битки, най-важната от която била Битката за Корусант, в която именно Венатор играе решаваща роля за повалянето на флагмана на сепаратистките сили – Невидимата Ръка.

След края на Войните Венаторите се превърнали в основния капитален кораб на Галактическата Империя. Но окуражена от успеха на това свое изобретение Лира Блиссекс започва разработката на своята мечта – Император-клас Звездните Разрушители. След тяхната поява Венаторите постепенно биват изоставяни, производството им – преустановено, а останалите модели били бракувани.

По време на Галактическата Гражданска Война все още имало функциониращи Венатори – главно такива, попаднали в ръцете на пирати и разбойници.

Imperial Venator

Имперски Венатори

Тривия[]

-“Venator” (Венатор) е латинска дума, означаваща „ловец”. -В „Отмъщенението на Ситите” се вижда, че Венаторите имат още едно тежко турболазерно оръдие, силно наподобяващо основните си осем. То е разположено отстрани на кораба, точно до един от нормалните турболазери. Възможно е това да е просто модификация на корабите от Флотата „Отворен Кръг”.

Carrierbattle

Ранна скица на Венатор

Advertisement