A T-65 X-wing starfighter with an empty astromech socket.

Ywing12.jpg

Името му очевидно идва от приликата му с латинската буква X. X-wing ът е изработен от корпорация Инком с характерна Х-форма. Има четири крила, които я образуват. Те закрепени за корпуса, в който е разполжена пилотската кабина. Този вид междузвездни кораби се използват от Бунтовниците, Новата Република и от Галактическия саюз.

От 130 ABY, съществуват кораби от посочените по-долу видове:

  • XJ Series

T-65 X-wings during the Battle of Yavin.

[[de:X-Flügler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.