FANDOM


L'Holocró Tedryn, conegut també com l'Holocró de Bodo Baas, l'Holocró de Vodo-Siosk Baas , o simplement com l'holocró Jedi, era un holocró creat pel Mestre Jedi Bodo Baas al voltant de l'any 600 ABY. Baas descendia de Vodo-Siosk Baas, qui crea el seu propi holocró.

Història

Bodo l'heretà d'altres, però l'omplí amb les seves pròpies històries i els seus coneixements i es va convertir en el guardià. De qualsevol manera, un cop que l'usuari havia obtingut suficient experiència, podia accedir a les gravacions d'altres Mestres. Al voltant del 300 ABY, es va creure perdut.

Descripció

Era un holocró fet de gemmes, cobert amb dèbils escriptures, tibi al tacte i relluent amb una dèbil llum blavenca.

Notes i referències

Fonts

Extret, traduït i adaptat de la Wookieepedia i d'Star Wars Wikia ESP.