FANDOM


Odessen és un planeta localitzat en la cartografia gal·làctica en les Regions Desconegudes, el qual té una gran connexió amb la Força. És un món que presenta grans oceans i continents amb molt terrenys muntanyosos ; a més, Odessen presenta un clima ideal que ha permès que es desenrotlles una gran varietat d'espècies de flora i fauna.

Història

La història del planeta ens es desconeguda. Trobem les primeres notícies en I'any 3632 ABY, quan el líder anomenat "Outlander", ajudada per Lana Beniko, utilitza Odessen com a base d'operacions per l'Aliança, un moviment de resistència contra l'Imperi Etern.

Connexió amb la Força.

La principal característica del planeta és la seva gran connexió amb la Força. A diferència d'altres planetes afins a la Força com TythonKorriban o Yavin 4, Odessen presenta un gran equilibri entre el costat Fosc i el costat Lluminós.

Durant la guerra contra l'Imperi Etern, Lana Beniko descobrí el planeta a través de la guia de la Força i considerà que era un lloc òptim per establir la base de l'Aliança. Aquest equilibri va ser ideal per reunir en un sol lloc les forces dels Jedi i els Sith de l'Aliança, ja que va permetre que ambdues faccions coexistissin sense que trenqués la balança natural del planeta o que creessin un disturbi en la Força que alertaria l'Imperi Etern de la seva localització.

Fonts

Extret, traduït i adaptat de Wookieepedia.