Tython és un planeta situat en el Nucli Profund i és considera el planeta on sorgí l'Orde Jedi. A més, fou també el lloc on es crea la seu de la primera societat d'usuaris de la Força, de la qual es pot datar temps abans del 25.990 ABY.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.