FANDOM


Člověk byl druh inteligentních  bytostí s bilaterální symetrií původem z planety Coruscant. Lidé byli nejrozšířenějším a nejpočetnějším druhem v galaxii. Různorodost prostředí, ve kterému se lidé byli nuceni přizpůsobit, vedlo k vývoji mnoha lidských poddruhů a ras .

Biologie a vzhled Editovat

Onderonian humans

Příklad lidského muže a ženy

Lidé byli inteligentní druh, který pravděpodobně pocházel z Coruscantu, ale mohl být nalezen na mnoha planetách po celé galaxii. Měli dvě pohlaví, mužské a ženské. Byli to dvounohé bytosti z bilaterální symetrií. Jejich těla se skládala z trupu s hlavou a čtyř končetin. Horní i spodní končetiny byly pětiprsté. Lidské ruce měly opoziční palec, umožňující dobrou manipulaci. Tak jako mnoho jiných druhů, i lidé potřebovali ve svém prostředí kyslík. Příslušníci jiných druhů, podobných stavbou těla lidem, např. Twi'lek, Mon Calamari nebo Zygerrian, byli nazýváni "humanoidy".

Lidská kůže byla byla v rozsahu od tmavých odstínů, přes světlé až k bledým. Kůže většiny lidí žijících na Lothalu měla měděný odstín. Lidské oči měli odstíny modré, zelené nebo hnědé. Výjimečně mohly být fialové nebo dokonce červené. Průměrná výška lidí byla něco málo pod 1,85 metru.

Jako mnoho dalších druhů mohli být lidé citliví na Sílu, tajemnou energii, která spojovala vše živé v galaxii a poskytovala mimořádné schopnosti těm, kteří se naučili jí manipulovat.

Společnost a kultura Editovat

Nejrozšířenější lidskou řečí byl galaktický standardní basic , který se stal univerzálním dorozumívacím prostředkem v celé galaxii, a mluvily jím, nebo mu alespoň rozuměly, i tisíce dalších inteligentních druhů. Ldé naopak díky multikulturnímu prostředí většiny planet rozuměli mnoha "mimozemským" jazykům, ti nadanější dokonce rozuměli i základním frázím binárního jazyka droidů. 

Historie Editovat

Domovská planeta lidí nebyla nikdy potvrzena, přestože mnoho teorií tvrdilo, že lidstvo pochází z planety Coruscant , hlavní planety Galaktické republiky . Díky své rozpínavosti se lidstvo stalo nejúspěšnějším kolonizátorem nových planet, přizpůsobiví lidé osídlovali i planety, které pro ně neměly příznivé klima a často utlačovali původní místní druhy.  Počet lidí obývajících galaxii není znám, ale určitě byli nejpočetnějším druhem v galaxii. Neblaze proslulou částí historie bylo období vlády Galaktického impéria a jeho nástupce Prvního řádu , které podněcovaly xenofobii a utlačování nelidských druhů. V tomto období lidé obsazovali nejdůležitější posty ve vládě, zatímco mnoho neliských ras bylo považováno za méněcenné a zotročováno. Také imperiální armáda byla tvořena skoro výlučně lidmi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.