Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Alema Rar byla twi'lecká rytířka Jedi, členka Nového řádu Jedi, kterou nepřízeň osudu v životě a vnitřní pochyby přivedly k temné straně Síly.

Životopis[]

Alema Rar vyrostla spolu se svou sestrou Numou v otroctví na Rylothu, kde se živily tancem v drogových doupatech podzemního města Kala'uun. Protože byly citlivé k Síle, všimla si jich projíždějící rytířka Jedi Daeshara'cor a ujala se jich. Později je odvezla na Yavin 4, kde byly trénovány v jediském Praxeu.

Během yuuzhanvongské invaze do galaxie vedla skupinu partyzánů na planetě Nové Plymto. Během své kampaně proti Yuuzhan Vongům byly obě sestry izolovány od Nového řádu Jedi. Úspěchy jejich partyzánského hnutí přimělo Yuuzhan Vongy zničit veškerý život na planetě. Spolu s tisíci Nosaurianů unikly z planety a byly zachráněny corellianským křižníkem Nebula Chaser kapitána Polluxe, který jim nabídl úkryt. Sestry měly v plánu spojit se jediským řádem, křižník byl však zastaven Yuuzhan Vongy, kteří vnikli na palubu a začali ji prohledávat. Vongové použili stvoření jménem voxyn, který dokázal vystopovat Jedie. Sestry se pokusily zmizet pomocí únikového modulu, voxyn je však v poslední chvíli dohonil a plivl Numě do obličeje kyselinu. Sestry nakonec dokázaly uletět, protože voxyna přivřely dveře hangáru, ale Numa zemřela Alemě v náručí.

Výskyt[]

Advertisement