FANDOM


"Osud je nejfalešnější z nadějí"
―Arcann[zdroj]

Arcann, známý také jako Temný princ, byl člověk a muž citlivý k Síle, syn Valkoriona, Nesmrtelného císaře Věčného impéria, a dvojče Thexana. Během zatím neurčené bitvy byl vážně raněn, následkem čehož se později stal kyborgem s kybernetickou levou částí obličeje, čelistí a levou rukou.

Život Editovat

Arcann se narodil jako dvojče Thexana Valkorionovi, císaři Věčného impéria, sídlem na planetě Zakuul. Od mládí byl spolu s bratrem veden k boji pod dozorem svého otce, kterého ale jejich nadání k Arcannově lítosti nikdy neohromilo. Zatímco Arcannovy pocity k otci chladly, s bratrem si pěstoval čím dál silnější vztah, který ústil ve chvílích, kdy společně vedli prapory Věčného impéria do bitev jak proti Sithským legiím, tak proti Republikovým silám. Při jednom holobrífinku s Valkorionem, kdy se opět k synům císař zklamaně otočil zády, Arcann rozhněvaně Silou odhodil projektor. V jedné z bitev, kde se utkali s vojsky Sithského impéria pod vedením nejmenované twi’lecké, lethanské ženy užívající Sílu, byl Arcann vážně raněn, následkem čehož se později dočkal protetických částí obličeje (levé části lebky a čelisti) a kybernetické levé ruky.

Po mnohých taženích předložili před císaře Valkoriona ukořistěné světelné meče z bitev, Arcann ty jediské a Thexan sithské, jen aby viděli otce zklamaně se otočit. Arcann propadl náhlému záchvatu hněvu a Temné straně Síly a po zády otočeném otci skočil se zapnutým světelným mečem v ruce; Thexan jej ale Silou odtáhl. Arcanna to ale nezpomalilo, a v krátkém souboji mezi bratry Thexan brzy padl na kolena po fatálním seknutí do břicha a po chvíli umřel Arcannovi v náručí. V tu chvíli Valkorion řekl svému nyní jedinému synovi, aby šel s ním.[1]

Zdroje Editovat

  1. Knights of the Fallen Empire na oficiální webové stránce The Old Republic
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.