FANDOM


Bafforrové stromy, nebo zkráceně bafforry byly polointeligentní rostliny původem z planety Ithor.

Měly modré, sklovité kmeny s tmavozelenými listy. Skupiny stromů spolu dokázaly komunikovat pomocí kořenů a vytvářely tak inteligentní společné vědomí. Už sedm stromů mohlo dosáhnout plné inteligence a bafforrový háj nebo les byl inteligentnější než jakákoliv bytost na Ithoru. S vnímavými bytostmi dokázaly stromy komunikovat pomocí telepatie. Jejich listí bylo hlavní potravou importovaného zvířete jménem reek.

HistorieEditovat

Když Impérium obléhalo si Ithor, nařídil imperiální kapitán Alima bombardování Cathorských kopců. Byl tak zničen celý bafforrový les, který na nich rostl, jedinný na celé planetě. Sedm exemplářů z tohoto lesa zachránil ithorský kněz Momaw Nadon, který odešel do exilu na Tatooine a odvezl si je s sebou.

Imperiální vědci se snažili zkoumat tajemství jejich inteligence, ale nepochopili nutnost jejich růstu ve skupinách. Zkoumáním jednotlivých stromů nedosáhli uspokojivých výsledků.

Během yuuzhanvongské invaze rytíři Jedi Jacen Solo a Corran Horn objevili, že pyl z bafforrových stromů vyvolává smrtící alergické reakce u yuuzhanvongského živého brnění z kraba vonduuna. Pyl způsoboval zduření brnění a smrt kraba i válečníka v něm oděného. Vongové brzy pochopili, jaké nebezpečí jim od bafforrů hrozí. Proto bombardovali Ithor toxiny, které zničily veškerý život na planetě.

Naštěstí tento druh přežil díky tomu, že několik exemplářů a vzorků bylo dříve převezeno na jiné planety.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.