FANDOM


Barons Hed, někdy nazýváno jako Padlé město, byl velký vesmírný přístav plný života, rušných ulic, dobré zábavy, a jídelen, který se nacházel na měsíci Sulon.

Město bylo postaveno nedaleko Baronského pahorku, po kterém bylo pojmenováno. Město bylo vrstvené jako koláč, rozděleno zhruba na Vysoké město a Nízké město. Nacházela se zde Rimmerská ulička, která byla podobně jako celé Barons Hed naplněna zahradami s pyrokvětinami.

Když převzalo moc nad městem Galaktické impérium, mnoho podniků okamžitě zkrachovalo. Podle slov místních "vyschlo všechno, kromě řeky." Pouze hrstka skalních podniků zůstaly dále otevřeny, ale pouze za účelem aby sloužili Imperiálním důstojníkům a žoldákům, kteří se nacházeli poblíž. Nedaleko městských hranic, na kdysi rušném místě se nacházela palivová stanice. Byl to malý podnik. Od doby co převzalo kontrolu nad stanicí Impérium, sloužila výhradně Imperiálním lodím, které byly zrovna na blízku.

Poté, co byl zajat a zabit vůdce Sulonských rebelů Morgan Katarn, Imperiální jednotky pod vedením tajemného Jereca a jistého kapitána Thrawna, umístily Morganovou hlavu na kůl před městské hradby, které také "zdobily" hlavy dalších "zrádců" Impéria.

V centru města se nacházela obrovská správní budova, guvernérské sídlo. Bylo to místo kde pobýval guvernér a místní policisté. Nějaký čas to byl domov Císařovy pravé ruky, Temného Jedi Jereca, který ji postavil během svého guvernérského funkčního období.

Rok po bitvě o Endor se Rebelský špion a začátečník Jedi Kyle Katarn, syn Morgana Katarna, probojoval přes silně bráněné Barons Hed. Město bylo obsazeno nájemnými lovci, žoldáky a dalšími násilníky, najatými zbytkem Impéria pod Jerecovou vedením. Nakonec se mu ale podařilo proniknout do správní věže.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.