Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Bithové představují divné druhy, jejichž vlastnosti jsou výsledkem dlouhých let řízeného rozmnožování.

Vzhled[]

Zřetelně zvětšená a prodloužená lebka Bithů kryje nadprůměrně velký mozek. Centra vědomých reakcí a myšlení v mozku jsou enormně vyvinuté, zatímco části řídící instinktivní vzorce chování, jako je agresivita, jsou poměrně zakrnělé.

Tělo Bithů je vyvinuto tak, aby dokázalo zvládat rozlišné druhy fyzické práce. Jejich pětiprsté ruce, jejichž palec stojí v opozici vůči ostatním malým a citlivým prstům, jsou předurčeny k plnění složitých a jemných úkolů. Velké oči umožňují svým majitelům vnímat i ty nejmenší detaily.

Protože Bithové nespí, nemají vyvinutá oční víčka. Čidla čichu jsou rozmístěna v kožních záhybech na jejich tvářích. Čich mají Bithové velmi jemný, mohou proto vnímat nepatrné chemické změny atmosféry okolo sebe.

Osobnost a vlastnosti[]

Z Clak´doru VII pochází mnoho vědců a myslitelů a také ti nejtalentovanější umělci z celé galaxie.

Bithové nesnášejí konflikty a neradi dávají najevo své city. Jedním z důvodů tohoto chování bude asi skutečnost, že se jim dávno v minulosti jejich emoce vymkly z rukou, což vedlo téměř ke zničení celého druhu.

Historie druhu[]

Již více než tři tisíce let před tím, než povstalo Impérium, vyráběli Bithové na Clak'doru VII raketové motory pro mezihvězdné lety, které prodávaly ostatním planetám. Tento obchod vytvořil vysoce konkurenční prostředí, jež přivedlo Bithy ke kruté válce. Jedna ze stran konfliktu použila biologické zbraně, které zničily nebo těžce poškodily většinu životního prostředí na planetě, zatímco druhá strana oplatila úder chemickým útokem, který zahubil devadesát procent populace Bithů. Ti kdo přežili, postavili velká města s ochrannými kopulemi. V důsledku této zničující války se technologie Bithů po mnoho let nerozvíjela. Jejich vlastní zdroje byly vyčerpány, začali se tedy spoléhat na zboží a technologii dovezenou z jiných světů.

Jejich hlavním vývozním artiklem jsou intelektuální a umělecké vlohy a mnoho agentur či podniků po celé galaxii zaměstnává Bithy jako vědce, matematiky, umělce, účetní a hudebníky. Většina životních potřeb Bithů se uskutečňuje v přímé závislosti na technologii.

Rozmnožování[]

Rozmnožování pomocí umělého oplodňování se odehrává v reprodukčních centrech a postupem času Bithové ztratili schopnost rozmnožovat se přirozenou cestou. Každý z rodičů je spárován s partnerem, který má pro dané spojení nejlepší DNA. Ačkoli partneři nežijí ve společné domácnosti, každý z nich dává dětem možnost bydlet ve svém pohodlném domě.Jsou výborní muzikanti.

Výskyt[]

Advertisement