Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Císař Palpatine

Císař, (v případě ženy císařovna), byl titul držený představiteli několika vlád a státních zřízení. Často byl dědičný, ale v několika případech se císařem prohlásili úspěšní vojevůdci nebo politici, kteří získali moc nad armádou nebo určitým územím. To se poté stalo císařstvím. Současně se používala i forma imperátor a impérium.

Na rozdíl od krále ovládal císař mnohem větší území a vládl podstatně autoritativněji.

Historie[]

Prvním známým císařem v galaxii byl Shey Tapani, který založil Impérium Tapani roku 7 328 PřBY.

Nejznámějším císařem byl Galaktický císař, vládce Galaktického impéria. Prvním držitelem tohoto titulu byl nejvyšší kancléř Palpatine, který reformoval Galaktickou republiku na První galaktické impérium a prohlásil se císařem. Po jeho smrti se titul císař pokusilo neúspěšně uchvátit několik jeho následovníků. Impérium se po roce  12 PBY stalo vojenskou diktaturou ovládanou Nejvyšším velitelem. Titul císař obnovil Jagged Fel roku 44 PBY založením Felova impéria.

Zdroje[]

Advertisement